Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Suomen Autokoululiitto nosti kesällä 2021 antamassaan lausunnossa esiin keskeisiä liikenneturvallisuuteen ja kuljettajatutkinnon kehittämiseen liittyviä asioita. Esittämämme näkökulmat ovat edelleen ajankohtaisia liikenneturvallisuusstrategian jatkokehitystyön kannalta, joten nostamme muutamia niistä uudelleen esiin. Yhteinen vastuu ja yhteistyö Liikenneturvallisuusstrategian kantavana ajatuksena on kaikkien toimijoiden yhteinen vastuu liikenneturvallisuudesta. Yhteistyön tiivistäminen ja tiedonkulun parantaminen vahvistavat yhteiseen tavoitteeseen pääsemistä. Autokoululiitto on jo useamman […]

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta Lue lisää »