ke 12. joulukuuta 2018 08.09.00

Trafi muutti talvimopokokeet järjettömiksi - jyrkkään kaarteeseen vaarallisen kovaa

TIEDOTE

Julkaisija: Suomen Autokoululiitto ry

Julkaisuvapaa: 11.12.2018

 

Autokouluissa ollaan järkyttyneitä uusista talvimopokokeista. Trafin valvonnan alla toimiva Ajovarma Oy ottaa mopon käsittelykokeita vastaan myös talvella, mutta Trafi vaatii nyt talvikokeessa noudatettavan samoja tehtävä- ja nopeusvaatimuksia kuin kesällä suoritettavissa mopokokeissa. Esimerkiksi mopoilijan kaarreajotehtävä tehdään järjettömissä nopeuksissa tienpintaan ja keliin nähden, ilman liukkaan kelin vaikutuksen huomioimista. Tämä on ilmiselvässä ristiriidassa tieliikennelain tilannenopeuspykälän kanssa. Vaatimukset ovat autokoulujen mukaan aiheuttaneet jo nyt lukuisia vaaratilanteita ja jopa loukkaantumisia nuorille mopoilijoille. Ja talvi on vasta alussa.

 

Autokoululiiton mukaan on hyvä asia, että mopoilijoiden käsittelytaitoja mitataan monipuolisesti ja haastavastikin. Ongelmallista on se, että Trafin uuden ohjeistuksen mukaan tehtävät on suoritettava talvella täsmälleen samojen nopeusvaatimusten mukaisesti kuin kesällä, ilman keliolosuhteiden huomioimista. Käsittelykoe suoritetaan siten, että mopoilija ajaa erilaisiin tehtäviin tietyllä vaaditulla nopeudella, ja tutkinnon vastaanottajan tulee seistä vastassa tutkan kanssa. Tutkasta tarkistetaan, että nopeutta on varmasti ollut kilometrilleen vaadittava luku, tehtävästä riippuen esimerkiksi tarkalleen 35km/h. Sateella tai liukkaalla jopa kilometrin alitus voi aiheuttaa hylkäyksen tutkinnossa.

 

”On aivan eri asia ajaa kuivalla pitävällä asfaltilla kuin märällä, lumisella tai jäisellä tien pinnalla. On järjetöntä vaatia mopoilijaa ajamaan kovaa, kun järki käskee hiljentämään. Tämä on vaarallista ja vastoin kaikkia liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä oppeja”, sanoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

”Yksi tärkeimmistä opeista autokoulussa on tilannenopeus, joka on määritelty myös

tieliikennelaissa. Kuljettajan on osattava sovittaa nopeutensa tilanteen, kuten kelin, vaatimalle tasolle. Se on hyvin yksiselitteistä - aina kun keliolosuhteet muuttuvat haastavammiksi, kuljettajan tulee hiljentää. Tämä uusi Trafin ohjeistus johtaa talvikelilläkaatumisiin ja lisäksi tällä opetetaan vääränlaista ajotyyliä ja riskinottoa”, jatkaa Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

 

Trafin ohjeistus ohjaa nuoria mopoilijoita ajamaan tilanteeseen nähden liian kovalla nopeudella, jopa ylinopeudella. Ajokokeessa osaamista pitäisi nimenomaan mitata luotettavasti ja turvallisesti. Autokoululiitto vaatii tilanteen korjaamista pikaisesti.

 

Myös osa vanhemmista on herännyt ongelmaan. Autokoululiiton mukaan joensuulaisen autokoulun kahden mopo-oppilaan isät olivat ottaneet Trafiin yhteyttä vaarallisista talvitehtävistä. Trafi olikin muuttanut kokeet järkevimmillä nopeuksilla suoritettaviksi näille kahdelle oppilaalle, mutta yleistä linjausta he eivät ole muuttamassa. Autokoululiiton mukaan Trafi käsittelee nuoria mopokorttia suorittavia eriarvoisesti ja tätä ei tule viranomaiselta hyväksyä. Koe on muutettu joillekin järkeväksi koska kansalainen on itse osannut ottaa yhteyttä Trafiin. Kaikki muut, jotka luottavat viranomaisen toimintaan ja kokeen oikeudenmukaisuuteen, käyvät kokeessa useita kertoja joka tietysti nostaa ajokortin hintaa ja nuoret satuttavat pahimmillaan itsensä tai rikkovat moponsa.

 

”Se mikä tässä on kaikkein pahinta on se, että liikenteeseen pääsee mopoilijoita joille kokeesta jää mieleen yksi asia: ”On uskallettava ottaa riskejä ja ajettava kovempaa kaarteeseen vaikka kuinka pää käskisi hiljentämään”, sanoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

 

Osa autokouluista on perunut kokeita, sillä opettajilla on itselläänkin vaikeuksia säilyttää pito tehtävien vaatimissa nopeuksissa. Osa liikenneopettajista kertoo, että tuntuu kohtuuttomalta vaatia tätä nuorelta oppilaalta. Toisaalta osa vanhemmista ja oppilaat itse haluavat mopokokeeseen mahdollisimman pian, ja kokeiden peruminen aiheuttaa malttamattomimmissa oppilaissa pettymyksen. Autokoulut joutuvat selittämään vanhemmille, että talvikelillä kokeessa joudutaan todennäköisesti käymään useita kertoja joka nostaa ajokortin hintaa eivätkä talvikelit ole välttämättä muutoinkaan kaikkein turvallisimmat mopoilijalle.

 

Autokoululiiton mukaan osa tutkinnon vastaanottajista haluaisi tapauskohtaisesti madaltaa nopeusvaatimusta, mutta Trafin ohjeet eivät tätä salli. Autokoululiiton mukaan ainoa järkevä ratkaisu on, että tehtävien suoritusvaatimukset tulee aina sovittaa kelin mukaiseksi. Tätä harkintaa tulee tutkinnon vastaanottajan voida käyttää. Autokoululiitto vaatii, että Trafi tekee asiasta yleisen linjauksen Ajovarman tutkinnon vastaanottajille, jotta toiminta pysyy järkevänä ja yhdenmukaisena jokaisella paikkakunnalla. Varsinkin maaseudulla mopo on nuorelle ainut liikkumisväline ja nyt mopokortin hankinta on tehty vaaralliseksi ja lähes mahdottomaksi.

 

Lisätietoja:

 

   Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi

Suomen Autokoululiitto ry 0400 636 397

jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi