ke 15. marraskuuta 2017 09.59.00

Tekniikan Maailman toimituspäällikkö: Ajokorttilain uudistus sisältää vaaroja

Ensi vuoden heinäkuussa on tarkoitus saattaa voimaan uusi ajokorttilaki, joka sisältäisi merkittäviä muutoksia muiden paitsi linja- ja kuorma-autokorttien vaatimuksiin. Hallituksen pyrkimys normien purkuun näkyy tässä muutama viikko sitten eduskuntaan siirtyneessä lakiesityksessä erityisen selvästi.

Nykyinen B-luokan ajokortin edellyttämä kolmivaiheinen, vähintään 24 tuntia sekä teoria- että ajo-opetusta sisältävä järjestelmä halutaan hylätä. Tilalle tulisi 4 tuntia perusopetusta, 8 tuntia riskienhallintakoulutusta ja 10 tuntia ajo-opetusta sisältävä kokonaisuus. Yksityiskohtaisista opetussuunnitelmista luovuttaisiin, ja teoriaopintojen määrä ja tapa olisi vapaasti valittavissa.

Päämääränä on siirtää sääntelyn painopistettä koulutuksesta ajokokeeseen ja samalla laskea ajokortin hintaa.

LAKIESITYS ON herättänyt voimakasta keskustelua, ja siitä annettiin määräaikana sata lausuntoa.

Autokoulut ymmärrettävästi vastustavat muutoksia, sillä esitykseen on sisäänkirjoitettuna niiden liiketoimintaedellytyksien heikkeneminen. Autoliitto taas kannattaa voimakkaasti toimia, joilla ajokortin hintaa saataisiin laskettua, opetuslupaopetusta helpotettua ja kehitettyä opetusta nykyaikaisemmaksi.

Esitettyjen muutosten vaikutukset liikenneturvallisuuteen jäävät kuitenkin hieman epävarmoiksi. Norminpurku tuntuu olevan nykyisen liikenne- ja viestintäministerin agendalla ykkösasia, joka ajaa tarvittaessa faktojen ohi.

VAIKKA SÄÄNTELYN lieventäminen on oikea suunta, täysin toiseen laitaan hyppäämisessä on omat vaaransa. Kansalaiselle saattaa tulla jopa turvaton olo, jos hän joutuu vastuuseen päätöksistä, jotka ennen kuuluivat yhteiskunnalle.

Lakiesityksessä on kuitenkin paljon hyvää, kuten se, että ajoharjoittelun voisi vastaisuudessa aloittaa jo 16-vuotiaana, ja näin ajoneuvon hallintaan ehtisi muodostua enemmän rutiinia.

Antoipa ajo-opetusta kuka hyvänsä, 16-vuotiaskin on ehtinyt jo 16 vuoden ajan omaksua tapoja liikenteessä toimimiseen. Päiväkodissa ja koulussa tehtävän liikennekasvatuksen laatua ja määrää pitäisi tietysti saada lisättyä, mutta tärkeimmät opit tulevat kotoa.

Hämmästyttävän pienet lapset kyllä huomaavat ja aistivat, miten isä tai äiti toimivat ratin takana. Jos suojatie jää huomioimatta ja vilkku näyttämättä, kun käynnissä on kiireinen työpuhelu, lapsi omaksuu toiminnan hyväksytyksi.

Asenteita on hankalampi säätää enää varsinaisen ajo-opetuksen aikana – varsinkin jos opetuksesta vastaa samainen isä tai äiti. On tietysti mahdollista ja jopa toivottavaa, että ajo-opetuksesta vastaava vanhempi samalla kohentaisi omia asenteitaan ja oppisi lapsensa ansiosta paremmaksi kuljettajaksi.

AJOKORTTILAKI ON joka tapauksessa muuttumassa niin merkittävästi, että myös vaikutusten seurannan pitäisi olla poikkeuksellisen huolellista. Jos on valtaa tehdä isoja muutoksia, pitää pystyä vastaamaan myös seurauksista.

Riskinä vain on se, että seuraukset alkavat selvitä vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, jolloin valta on vaihtunut ja vastuu liuennut. 

Uutisen linkkiin tästä.