ke 7. helmikuuta 2018 15.13.00

Suomen Autokoululiitto ry:n lausunto 1.4.2018 uudistuviin A-luokkien käsittelykoetehtäviin

Suomen Autokoululiitto ry
Lausunto 5.2.2018 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille
 

Suomen Autokoululiitto ry:n lausunto 1.4.2018 uudistuviin A-luokkien käsittelykoetehtäviin

YLEISTÄ

Suomen Autokoululiitto ry pitää uudistuvaa A-käsittelykokeen esitystä pääosin hyvänä.

Uudessa esityksessä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää on, että osaamisen taso halutaan pitää riittävän korkeana eikä liikenteeseen voi lähteä vailla turvallisia käsittelytaitoja.

Moottoripyörällä ajaminen on taito, jota ei voi opetella yritä ja erehdy menetelmällä, koska yrityksiä liikenteessä moottoripyöräilijälle tarjotaan vain yksi, ensimmäinen ja viimeinen. Opetuksessa ja tutkinnossa vaadittavien tehtävien on oltava sellaisia, että riski kaatumiseen ja minimoidaan.

A-käsittelykokeessa turvallisen kuljettajan perustehtävien mittaaminen pitää olla keskeisessä asemassa. Tutkinnossa vaadittavien tehtävien pitää olla sellaisia, että niillä mitataan kuljettajan ajotaitoa oikeudenmukaisesti ja tasalaatuisesti kaikilla tutkintopaikoilla ja niissä huomioidaan moottoripyöräilyn riskit ja erityisesti moottoripyöräilyn riskiryhmät.

 

TUTKINTOPAIKAT

Tutkinto- ja harjoituspaikat eivät ole samankaltaisia. Joissakin paikossa tilan muodon tai ahtauden takia on järkevää käyttää kyseiselle moottoripyörälle nopeuteen sopivinta vaihdetta.

 

KELIOLOSUHTEET

Kaikessa opetuksessa ja kokeissa turvallisuuden pitää olla etusijalla. Yksi keskeisimmistä tähän liittyvistä asioista on oppia kelin ja olosuhteiden huomioiminen. Motoristin on aina osattava huomioida käytettävissä oleva kitka. Kitkaan vaikuttaa oleellisesti tien pinnan lisäksi renkaiden ikä ja laatu sekä ilman lämpötila, tien pinnalla olevista epäpuhtauksista puhumattakaan. Heikommalla kitkalla motoristin on ajettava varovaisemmin. Käytännössä on ajettava hitaammin tai jarrutettava vähemmällä teholla. Käytettävissä oleva kitka on Suomen olosuhteissa huomioitava myös käsittelykoetehtävissä.

 

NOPEUDEN MITTAAMINEN

Mitattavaa nopeutta vaativissa tehtävissä nopeus on mitattava oikeudenmukaisesti. Virheettömiä mittalaitteita ei ole. Myös mittaushetki käytännössä vaihtelee, joka suoraan vaikuttaa tehtävän lopputulokseen. Poliisin liikennevalvonnassa huomioidaan 3km/h poikkeama mitatusta nopeudesta. Tämä virhemarginaali pitää huomioida myös käsittelykokeen nopeuden mittaamisessa.

Nopeutta vaativissa ja mitattavissa tehtävissä on hyväksyttävä 3km/h poikkeama vaaditusta nopeudesta. Poikkeaman ollessa tätä suurempi ylös- tai alaspäin, mutta suorituksen muuten ollessa oikea, on sallittava uusi yritys.

 

AJOVARUSTEET

Ajovarusteet suojaavat motoristia sekä aktiivisesti että passiivisesti. Tutkintovaatimukset korreloivat suoraan myös koulutukseen ja motoristin toimintaan ajokortin saatuaan. Vaadittavien ajovarusteiden tulee olla sellaisia, joiden käyttämisen motoristi tai mopoilija kokee mielekkääksi myös tutkinnon jälkeen. Tutkinnossa käytettävien varusteiden tulee olla moottoripyöräilykäyttöön tarkoitettuja tai muutoin vastaavan suojan antavia. Ajoasuna pitää hyväksyä myös yleisesti moottoripyöräilijöiden käyttämät nahasta valmistetut pitkähihaiset takit ja pitkälahkeiset housut sekä yli nilkan ylettyvät tukevat jalkineet.

Ajovarustevaatimukset sekä mopo- että moottoripyörätutkinnoissa aikaisemman ajokoeohjeen mukaiset (TRAFI/56262/03.04.03.06/2015).

 

AM120-LUOKAN AJOVARUSTEEET

AM120 – luokan kuljettajat ovat yleensä kouluikäisiä, joten he käyttävät mopoa päivittäin koulu- ja harrastusmatkoillaan. Kiistämättömistä turvallisuusvaikutuksista huolimatta on ymmärrettävä, etteivät kalliit ja raskaat motoristin ajovarusteet sovi ajon ulkopuoliseen toimintaan. Ajovaatetuksen tulee kuitenkin olla mahdollisimman suojaava ja jalkineiden jaloissa pysyvät.

 

A-KÄSITTELYKOETEHTÄVÄT HITAIDEN NOPEUKSIEN TEHTÄVÄT

Pujottelutehtävän kääntötehtävässä A2- ja A-luokan kääntötilaa esitetään kavennettavaksi yhdellä metrillä. Käytännön kokemus on osoittanut, että yleisin tilanne raskaan moottoripyörän kaatumiselle on nimenomaan ahtaassa käännöksessä. Uusissa tehtävissä tämä vaikeutus korostuu entisestään, koska nyt vaadittaisiin myös pysähtyminen ja lähteminen ahtaassa tilassa.

Normaalissa ajotilanteessa kuljettaja voi tarpeen vaatiessa laskea jalat maahan. Turvallisuuden takia moottoripyörä pitää pysäyttää ja sillä pitää lähteä ohjaus suorassa. Erityyppisillä moottoripyörillä kääntymisen vaikeus on erilaista. Vaatimusten tiukentaminen eriarvostaisi eri pyörillä suoritettavaa tutkintoa ja ohjaa tutkinnon kohdentumaan vääriin turvallisuustekijöihin.

A2- ja A-luokan pujottelutehtävässä hyväksyttävä kääntöympyrän halkaisija + 2m leveys. Tarvittaessa leveys on mitattava siten, että moottoripyörää talutetaan pystyasennossa kokonainen kierros.

Hidasajo ja kääntäminen -tehtävässä riittää yksi pysähdys, joka tehdään kuljettajan itse valitsemassa paikassa hidasajon jälkeen.

 

JARRUTUS

Jarrutustehtävissä kitkan ollessa vesisateen, lämpötilan tai pinnan epäpuhtauksien takia heikompi, on jarrutusmatkan sallittava kasvaa keliolosuhteiden mukaisesti vähintään 3m.

 

VAIHTEIDEN KÄYTTÖ

Nopeissa tehtävissä maininta vaihteen käytöstä mainittava vähintään 2- vaihdetta käyttäen.

 

PORTIT

Portit tehtävässä porttien leveydeksi 1,5m, jotta motoristi pystyy suuntaamaan katseen oikean kaarreajon kaltaisesti riittävän etäälle ahtaaseen porttiin tähtäämisen sijaan. Tämä koskee erityisesti viimeistä porttia.

 

Suomen Autokoululiitto ry

Jarmo Jokilampi puheenjohtaja
0400 636 397