pe 25. elokuuta 2017 11.23.00

LVM:n kooste ajokorttilakiesitykseen annetuista lausunnoista

Ajokorttilakiesitykseen annettiin 56 lausuntoa. Tiivistelmän pääkohdat lyhyesti:

 

 • Myönteisimmin ajokortin suorittamista ja siihen ehdotettuihin muutoksiin suhtaudutaan Autoliiton ja Liiken- teen turvallisuusviraston (Trafi) lausunnoissa.
 • Lausunnoissa kannatetaan ajokorttisääntelyn keventämistä silloin, kun se ei tapahdu liikenneturvallisuuden kustannuksella. 
 • Ajo-opetuksen aloitusiän alentamista B-luokassa kannatettiin pitemmän ajokokemuksen saamiseksi valvotusti. 
 • Viranomaisen vahvistamista opetussuunnitelmista luopumisesta johtuen opetuksen ohjaamiseksi muussa kuin ammattiopetuksessa olisi vahvistetuista opetussuunnitelmista luovuttaessa oltava kyllin yksityiskohtaiset osaamisen kuvaukset.
 • Syventävää vaihetta vastaavan B-luokan riskien tunnistamiskoulutuksen toteutusta kannatetaan sekä si- mulaattorilla että ajoharjoitteluradalla. Useissa lausunnoissa pidetään rataharjoittelun vahvuuksina todenmu- kaista tuntumaa ajoneuvon käyttäytymiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja simulaattorien kohdalla katso- taan laitteiden ominaisuuksien rajoittavan niiden käyttöä. 
 • Uuden kuljettajan ajokieltoon ja ajokortin palauttamiseen liittyvään koulutukseen on suhtauduttu myöntei- sesti sisäasiainministeriön (SM), Liikenneturvan, Autoliiton ja Opetushallituksen lausunnossa.  
 • Useissa lausunnoissa arvostellaan erityisesti mopokoulutuksesta luopumista samoin kuin liikenneajokokeen puuttumista.
 • Moottoripyöräopetuksen määriä ehdotetaan pysytettäviksi ennallaan ja luokkakorotuksissa ajokoevaih- toehdon rinnalla pysytettäväksi nykyinen EU-mallin mukainen koulutusvaihtoehto.
 • B-luokkaan ehdotettua poikkeuslupamenettelyn keventämiseen ajokortin saamiseksi alle 18-vuotiaana suhtaudutaan kriittisesti.
 • Autokoulu- ja opetuslupien pysyttämistä kannatetaan. 
 • Opetuslupavaatimusten muutoksia opettajan kokeesta ja rikostaustan selvittämisestä luopumiseksi ei pide- tä perusteltuina turvallisuuden näkökulmasta.
 • Opetusajoneuvon lisäpolkimista luopumista vastustetaan erityisesti muulle liikenteelle aiheutuvan turvalli- suusriskin vuoksi kun mahdollisuutta ajoneuvon pysäyttämiseen ei olisi. 

 

Voit lukea koosteen kokonaisuudessaan tästä.