ke 28. joulukuuta 2016 09.36.00

Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES ilmoittaa haettavaksi apurahoja ja avustuksia

Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES kehittää liikenneturvallisuustyötä tekevien ammattitaitoa sekä avustaa ja myöntää apurahoja ja avustuksia vastaavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Säätiö harjoittaa liikennevalistusta ja kasvatusta koskevaa alan julkaisutoimintaa sekä muullakin tavoin  edistää  liikenneturvallisuuden  kehitystä maassamme.

LES voi myös avustaa kursseja ja seminaareja, jotka järjestetään liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien ammattitaidon  kehittämiseksi.

Vuoden 2017 hakukierros alkaa 9.1.2017 ja päättyy 31.1.2017. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuussa 2017. Hakemukset tulee toimittaa liitteineen postitse osoitteeseen: Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä avustushakemus.

Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Niistä tulee ilmetä selkeästi hakija/hakijat ja hankkeen/projektin tarkoitus.

Apurahan saajille ilmoitetaan kirjallisesti 31.3.2017 mennessä.

Avustushakemuksen liitteet:

  1. hakijan  ansioluettelo
  2. apurahan/avustuksen käyttösuunnitelma
  3. kustannusarvio
  4. selvitys rahoituksen jakautumisesta
  5. projektisuunnitelma