to 20. joulukuuta 2018 11.31.00

Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö ilmoittaa haettavaksi apurahoja ja avustuksia

säädekirjan mukaisesti.


Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES kehittää liikenneturvallisuustyötä tekevien ammattitaitoa sekä avustaa ja myöntää apurahoja ja avustuksia vastaavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Säätiö harjoittaa liikennevalistusta ja kasvatusta koskevaa alan julkaisutoimintaa sekä muullakin tavoin edistää liikenneturvallisuuden kehitystä maassamme.


LES voi myös avustaa kursseja ja seminaareja, jotka järjestetään liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien ammattitaidon kehittämiseksi.
Vuoden 2019 hakukierros alkaa 7.1.2019 ja päättyy 31.1.2019. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuussa 2019.

Hakemukset tulee toimittaa liitteineen postitse osoitteeseen: Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä “Avustushakemus”. Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Niistä tulee ilmetä selkeästi hakija/hakijat ja hankkeen/projektin tarkoitus.Apurahan saajille ilmoitetaan kirjallisesti 31.3.2019 mennessä.

 

Avustushakemuksen liitteet:

1.     hakijan ansioluettelo
2.     apurahan/avustuksen käyttösuunnitelma
3.     kustannusarvio
4.     selvitys rahoituksen jakautumisesta
5.     projektisuunnitelma