ti 21. marraskuuta 2017 09.37.00

Kymen Sanomat: "Ajokorttilain uudistus tulisi näkymään onnettomuuksien määrässä"

Kymen Sanomat 21.11

Kotkalainen liikenneopettaja: Ajokorttilain uudistus tulisi näkymään onnettomuuksien määrässä

Uudistuksen keskeisin muutos on ajokoulutuksen muuttuminen takaisin yksivaiheiseksi.

Kotkalainen liikenneopettaja Jouni Snellman on huolestunut ajokorttilakiin suunnitteilla olevista muutoksista.

Liikenneministeriön suunnittelema ajokorttilain uudistus on eduskunnan käsiteltävänä.
Ministeriön tavoitteena on esimerkiksi laskea ajokortin hintaa ja mahdollistaa digitalisaation hyödyntäminen ajokortin hankinnassa. Esimerkiksi B-korttiluokan koulutus on muuttumassa yksivaiheiseksi. Toinen ja kolmas vaihe ovat poistumassa kokonaan.
Hallituksen esityksen mukaan autokouluopetuksen ja sen toteutuksen vaatimuksia kevennettäisiin ja opetuksen valinnaisuutta lisättäisiin. Sen sijaan pakollisia oppitunteja ollaan vähentämässä.


Simulaattori ei vastaa todellisuutta

Kotkalainen liikenneopettaja Jouni Snellman on huolestunut suunnitteilla olevista muutoksista. 
—Opetustuntien määrä vähenisi, kun tuntuu siltä, että nykyinenkään määrä ei riitä kaikille. Se tulee heijastumaan myöhemmin onnettomuuksien määrässä, ennustaa Snellman.
Myös Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi on äärimmäisen huolissaan uudistuksen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. 
Snellmania vaivaa ajatus siitä, että liukkaan kelin harjoituksen voisi korvata simulaattorilla.
—Se ei vastaa todellisia olosuhteita. Ajajalta jää puuttumaan tuntuma siitä, miten auto käyttäytyy takapuolen alla.

Vähintään kymmenen tuntia ajoa

Uudessa mallissa ajokortin hankkija saisi koulutusta yksilöllisemmin oman osaamisensa mukaan. Hänen täytyisi kuitenkin ajaa vähintään kymmenen tuntia ennen ajokokeen suorittamista.
Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen ei usko, että uudet kuljettajat lähtisivät kokeilemaan tutkinnon läpäisemistä ilman kunnollista koulutusta. 
Esityksen perusteluissa sanotaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi antaa määräyksiä pakollisen opetuksen sisällöstä.
—Niillä linjauksilla voidaan paikata asioita, joihin liittyy uhkatekijöitä. Tähän tulee valtioneuvoston asetuksia ja muita neuvoja vielä myöhemmin.

—Toivon, että tutkinnosta tulee enemmän kuljettajan taitoja mittaava. Anna-Liisa Tarvainen

Ajokoe pidentyisi 15 minuutilla

Autokoululiitto on kokeillut mallia, jossa on 10 tuntia niin ajo- kuin teoriaopetusta. Liiton tekemän väliraportin mukaan ajotutkinto on läpäisty 11—12 ajotunnin jälkeen. 
Tarvainen uskookin, että opettaja ja opiskelija osaavat katsoa yhdessä sen, onko kokelas valmis ajokokeeseen, ja missä hän tarvitsee lisäopetusta. Hän myös olettaa, että opiskelijat tulevat käymään tunteja enemmän kuin pakollisen määrän. 
Myös ajokoe on pidentymässä 15 minuutilla. Tarvainen pitää muutosta hyvänä ja arvelee, että ajokokeita hylätään aiempaa enemmän ensimmäisellä yrityksellä.
—Toivon, että tutkinnosta tulee enemmän kuljettajan taitoja mittaava. Nyt on luotettu siihen, että koulutuksessa on kerrottu kaikki asiat, ja tutkinto on voinut olla hieman yksinkertaisempi, Tarvainen sanoo.


Luonnos ajokorttilain uudistuksesta
Kaikkien ensimmäistä ajokorttiaan suorittavien olisi opiskelun aluksi suoritettava pakollinen neljän tunnin teoriaopetus.
Teorian opetus- ja oppimismenetelmät olisivat vapaasti valittavissa, mutta ajo-opetukseen vaadittaisiin viranomaisen lupa — joko autokoululupa tai opetuslupa.
Henkilöautokorttiin ehdotetuista muutoksista keskeisin on nykyisen kolmivaiheisuuden poistaminen. 
Ajokortin suorittajalta vaadittaisiin kahdeksan tunnin mittainen koulutus riskien tunnistamiseen ja vaikeissa oloissa ajamiseen.  
Koulutus annettaisiin ensisijaisesti autokoulussa. 
Pidemmän ajokokemuksen hankkimiseksi ajokorttiopetuksen voisi aloittaa 16-vuotiaana.
Opetusluvalla tapahtuva ajo-opetus voisi olla autokouluopetusta täydentävä tai sille vaihtoehtoinen.
Teoriakokeen vaativuutta lisättäisiin ja ajokokeessa pidennettäisiin liikenteessä ajamisen aikaa.
Lähde: Liikenne ja viestintäministeriö

 

Alkuperäiseen uutiseen tästä.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: