ma 19. kesäkuuta 2017 08.00.00

Jyväskylän autokoulut: Maailmalla ihaillaan Suomen kuljettajakoulutusjärjestelmää – Miksi Suomessa ei?

Jyväskylässä on monipuolinen liikenneympäristö: vain raitiovaunukaistat puuttuvat

Keski-Suomen Autokouluyhdistyksessä on 18 jäsenkoulua.  Osa jäsenistä on aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa, mutta kaipaisimme myös ”uutta verta”. Yhdistys järjestää koulutuksia alueen opettajille yhteistyössä Autokoululiiton kanssa ja koulutamme myös ajoharjoitteluratakortin Jyväskylän liikenneopettajaopistossa opiskeleville oppilaille.  Alueellamme sijaitsevan Jyvässeudun Ajoharjoitteluradan omistaa alueen kunnat, mutta onneksi autokouluyhdistys on saanut ehdottaa radan hallitukseen liikenneopettajia. Ratamme onkin Suomen paras.

Ajovarma Oy:n tutkinnon vastaanottopaikkoja on Viitasaarella, Jämsässä, Keuruulla, Suolahdessa ja Jyväskylässä. Jyväskylässä on monipuolisin liikenneympäristö. Täältä puuttuvat ainoastaan raitiovaunukaistat. Linja-autokaistakin on sellainen pieni pätkä, jota ei oikeastaan voi opetuksessa hyödyntää.  Autokouluja on runsaasti Jyväskylässä, mutta myös pienillä paikkakunnilla ympäri Keski-Suomea.  Alueen suurin ”autokoulu” on opetuslupalaiset. Vuonna 2016 Jyväskylässä suoritettiin kaiken kaikkiaan 2925 B-ajokoetta autokoulujen kautta ja 1168 opetusluvalla, eli lähes 27 % (tilastokeskus Trafi).

 

Terveiset päättäjille:

Maailmalla ihaillaan Suomen kuljettajakoulutusjärjestelmää – Miksi Suomessa ei?

Autokoulualalla on tapahtunut isoja muutoksia muutamien viime vuosien aikana. Ensin epäiltiin, pystyykö alamme vastaamaan opetuksen uudistukseen liittyviin haasteisiin.  Autokouluala otti kopin ja hoiti homman hienosti.  Asiakkailta saimme hyvää palautetta yhteisopetuksesta opetuslupaopetuksessa. Seuraavaksi vedettiinkin matto alta ja alan investoinnit ja henkilökunnan kouluttaminen olivat osittain turhia. Kun opetuslupa vapautettiin perhekeskeisyydestä, eli opettajana voi toimia kuka vaan, luotiin alallemme myös harmaa talous. Nyt odotellaan jälleen kauhulla autokoulualan lainsäädännön uudistusta.  Useassa Euroopan maassa, ja jopa USA:ssa halutaan Suomen kaltaiseen järjestelmään, jossa kuljettajakoulutusalalla on opetussuunnitelma ja minimiopetusmäärät.  Meillä Suomessa sen sijaan ihannoidaan tutkintopainotteista järjestelmää.  Miten pienillä paikkakunnilla, helpohkossa liikenneympäristössä saadaan riittävän kattava tutkinto? Riittävän monipuolisessa ympäristössä tutkintoja voisi ottaa Keski-Suomen alueella vastaan vain Jyväskylässä, ja Lapissa vain muutamassa kaupungissa kuten Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Kuinkahan kallista ja hankalaa ajokortin ajamisesta asiakkaalle tulisi? 

Kirjoitus on julkaistu Ajokortti-lehden numerossa 1/2017.