to 17. marraskuuta 2016 22.06.00

Indeksitutkimus

Uusien kuljettajien indeksitutkimuksen tavoitteena on ollut seurata uusien kuljettajien liikennemenestystä yhdistämällä kuljettajaopetusta ja tutkintomenestystä koskevaa tietoa ensimmäisen ajovuoden aikana sattuneiden vahinkojen ja rikkeiden määrään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kuljettajaopetuksen kehittämisessä ja suuntaami-sessa sekä uusien kuljettajien liikenneturvallisuuskehityksen ja ajotottumusten arvioinnissa. Tutkimus on toteutettu samanaikaisesti seniorikuljettajien indeksitutkimuksen kanssa. Indeksitutkimusten ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut yksikön päällikkö Ville Autero Trafista. Ohjausryhmään ovat lisäksi kuuluneet johtava asiantuntija Ari Herrala, johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, erityisasiantuntija Jussi Salminen ja erityisasiantuntija Elina Uusitalo Trafista.   Tutkimus on tehty Sito Oy:ssä, josta siitä ovat vastanneet johtava konsultti Hanna Kalenoja ja suunnittelija Janne Tuominen. Helsingissä, 29. elokuuta 2016

Tiivistelmä PDF

Indeksitutkimus PDF