ke 5. lokakuuta 2016 13.33.00

Miksi kuulua Autokoululiittoon?

Taustaa: Trafin mukaan Suomessa on reilu 500 voimassaolevaa autokoululupaa. Näistä kaikilla ei välttämättä ole toimintaa. Autokoululiitolla on jäsenyrityksiä miltei 400 kpl, eli järjestäytymisaste on korkea. Uusia jäsenhakemuksia tulee jatkuvasti internet-sivujemme liittymislomakkeen kautta. Vaihtuvuutta jäsenlukumäärään aiheuttaa myös mm. yrityskaupat ja ketjuuntuminen. Autokoululiitto teki jäsenistölleen laajan tyytyväisyyskyselyn keväällä 2015 ja tyytyväisyyttä on seurattu aktiivisesti. Suurin osa jäsenistöstä on tyytyväisiä SAKL:in toimintaan. Lainsäädännön poukkoilevuuden takia ajat ovat olleet vaikeita, mutta töitä on tehty. Tämän hetken uteliaisuus ja energisyys on helppo huomata myös alamme tapahtumissa sekä vierailuilla, joita Autokoululiiton henkilökunta tekee jatkuvasti esimerkiksi oppilaitoksiin ja autokouluyhdistyksiin sekä yksittäisiin autokouluihin. 

Miksi kuuluisin Autokoululiittoon? Tämän kysymyksen esittää yleisimmin yritys, joka ei tunne liiton toimintaa. Autokoululiittoon kuuluminen tarjoaa mielestäni autokoulualan toimijoille ainakin seuraavia asioita: järjestömaailman mahdollisuuksia, edunvalvontaa, jäsenetuja sekä taloutta ja liiketoimintaa kehittäviä koulutuksia ja tuotteita.

 

Järjestömaailman mahdollisuudet ja edunvalvonta

Autokoululiitto järjestäytyy kuten useimmat muutkin valtakunnalliset järjestöt. Liitolla on keskustoimisto sekä useita alueyhdistyksiä. Autokouluyhdistyksiä on yhteensä 17 kpl. Yhdistysten kautta koordinoidaan esimerkiksi SAKL:n koulutuksia tai yhdistysten itsenäisesti järjestämiä koulutuksia. Koulutukset kehittävät liikenneopettajien ammattiosaamista ja vuorovaikutus muiden alan toimijoiden kanssa laajentaa tietämystä. Autokoululiiton puheenjohtajan ja toimitusjohtajan johdolla tapahtuvan valtakunnallisen ja kansainvälisen edunvalvonnan lisäksi myös alueyhdistykset tekevät paikallista edunvalvontaa. Tätä tehdään esimerkiksi tiedottamalla oman alueen yhteistyökumppaneille ja päättäjille kuljettajakoulutuksen positiivisesta vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. Jokaisen liikenneturvallisuuden eteen työskentelevän kannattaa olla aktiivinen omalla alueellaan ja tuoda osaamistaan näkyvämmin esille. Voit aina olla yhteydessä liiton henkilökuntaan tai autokouluyhdistyksen puheenjohtajaan ja kertoa kehittämisideoistasi. Järjestömaailman tuomien mahdollisuuksien myötä sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan jopa valtakunnallisesti autokoulualaan liittyviin asioihin ja tulevaisuuden näkymiin. Autokoululiitto ei ole vain yrittäjien etujärjestö, vaan koko autokoulualan etujärjestö jonka päätavoitteena on liikenneturvallisuuden edistäminen.

 

Jäsenedut

Autokoululiiton jäsenet saavat Opetustarvikkeelta ja muilta yhteistyökumppaneiltamme paljon rahanarvoisia etuja. Tärkeimpiä jäsenetuja ovat ehkä kuitenkin hieman toisenlaiset asiat. Yrittäjä saattaa soittaa liittoon ensimmäisen kerran silloin, kun hän vasta harkitsee autokoulun perustamista. Hän saa usein tarvitsemansa avun ja vastaukset, ja päättää samalla liittyä jäseneksi. Tämän jälkeen on helppo toimia ja tutustua asioihin ja ihmisiin. Pidempään jäsenenä olleet tietävät jo kenelle soittaa missäkin asiassa ja koulutuksiinkin osallistutaan ahkerasti oman mielenkiinnon mukaan. Koulutukset ovatkin hyvin tärkeä jäsenetu. Oman osaamisen kehittäminen voi olla paras työelämään liittyvä lahja jonka voi itselleen antaa.

Jäsenetu on mielestäni myös se, että henkilökuntamme kuuntelee jäsenistön palautteita ja kehitysideoita päivittäin. Kaikki palautteet kerätään ylös ja henkilökuntamme käy ne yhdessä läpi viikottain. Tekemällä jatkuvaa koontia jäsenistön palautteista henkilökuntamme pysyy kartalla siitä, mihin asioihin on syytä puuttua mahdollisimman pian. Oppilaitosvierailuilla saamme myös paljon raikkaita ajatuksia liikenneopettajaopiskelijoilta. Opiskelijat ovat myös innostuneet toiminnastamme ja käyneet liitossa tutustumassa. He ovat kehuneet oppineensa alasta todella paljon vain muutaman tunnin esittelyn ja keskustelun perusteella. 

Jäsenetuja ovat siis materiaalien ja tuotteiden lisäksi koulutukset, tieto, neuvonta ja avunsaanti.

 

Talous ja liiketoiminta

Autokoululiiton liittymismaksu on poistettu. Liiton jäsenet maksavat vain vuosittaista jäsenmaksua, joka on pienimmillään 350 euroa (liikevaihto <50t e). Jäsenmaksu nousee aina 50 euroa per viidenkymmenentuhannen euron liikevaihdon nousu. Maximi-jäsenmaksusumma on 1150 euroa vuodessa. Vaikka taloudellisesti kireinä aikoina jokainen postiluukusta kilahtava lasku saa niskavillat pystyyn, kannattaa kuitenkin muistaa, että kuulumalla Autokoululiittoon saat todellisuudessa myös taloudellista hyötyä. Autokoululiiton koulutukset ja tapahtumat järjestetään edullisesti jäsenautokouluille. Autokoululiitto ja Opetustarvike etsivät ja neuvottelevat hyviä yhteistyösopimuksia alan ammattitaidon ja opetusmenetelmien kehittämiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on liiton Blackboard-virtuaalityökalu: yksittäinen yritys ei voi neuvotella palvelun ostamisesta suoraan kansainvälisen suuryrityksen kanssa. Autokoululiitto neuvottelee hyviä sopimuksia, sillä liitto pystyy tarjoamaan varmemmin suuremman käyttäjämäärän tuotteelle. Tämä tulee olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi etu: tuotteet kansainvälistyvät ja digitalisoituvat, ja suurempi asiakas tulee aina olemaan edullisemmassa asemassa neuvottelupöydässä. Toisena ajankohtaisena esimerkkinä on uusi suomalainen ajosimulaattori. Se on Suomessa valmistettu, monipuolinen ajosimulaattori. Edullisesta myyntihinnasta voi kiittää itse tuotantotiimiä Kajaanissa, mutta suurin kiitos lienee Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilammelle. Jokilampi kuuntelee Autokoululiiton jäsenistöä hyvin herkällä korvalla ja hän on pitänyt hyvin tärkeänä asiana sitä, että simulaattorin hinta on pidettävä edullisena. Näin lähes jokaisella autokoululla on mahdollisuus ottaa simulaattoriopetuksen tarjoamat opetusohjelmat hyötykäyttöön. Opetustarvikkeen tuotevalikoima on alan markkinoiden laajin, ja tuotekehitystyö on koko ajan käynnissä. Laaja ja tuore tuotevalikoima auttaa autokouluja liiketoimintansa kehittämisessä. Autokoululiiton jäsenet saavat kaikki Opetustarvikkeen tuotteet 20% edullisemmin kuin muut. Autokoululiiton jäsenmaksun saa siis usein moninkertaisena takaisin jo pelkästään tätä etua käyttäen.

 

 

On siis monia syitä, miksi jäsenistömme on pääsääntöisesti tyytyväistä porukkaa. Kirjoitettavaa riittäisi paljonkin, mutta tällä kertaa: NÄILLÄ MENNÄÄN.

Jos jokin jäi askarruttamaan mieltäsi, ota yhteyttä.