pe 13. tammikuuta 2017 13.39.00

Liikenneturvallisuutta edistetty hyvällä tavalla

Liikenneturvallisuus Suomessa on viimevuosien aikana kehittynyt positiiviseen suuntaan.  Siinä työssä meillä kullakin on ollut oma tärkeä roolimme. Asetettuihin tavoitteisiin ei ole päästy, mutta selkeästi voidaan havaita, että kehityksen suunta on ollut oikea. Nyt on oiva tilaisuus pysähtyä miettimään kaikkea sitä, mikä suomalaisessa kuljettajakoulutuksessa on hyvää ja missä olemme onnistuneet.

Kuljettajaopetuksen päätavoitteena on edistää nuoren kehittymistä vastuulliseksi kuljettajaksi. Vastuullisuus liittyy turvallisuuteen, sosiaalisuuteen, ekologisuuteen ja haluun arvioida omaa toimintaa ja sen vaikutuksia. Koulutuksen alimpina osaamistasoina ovat ajoneuvon käsittely ja liikennetilanteiden hallinta. Maallikon näkemys kuljettajalta vaadittavasta osaamisesta rajoittuu usein näihin ja koska tutkinnon läpäiseminen on keskeinen tavoite, hankitaan osaamista vain tutkinnossa vaadittaviin sisältöihin. Hyvän kuljettajan osaamisen ylemmillä tasoilla ovat ajotehtävän hallintaan, elämäntapaan ja oman tilan hallintaan liittyvät tekijät. Lisäksi osaamistavoitteet jaotellaan perustietoihin, riskien tunnistamiseen ja itsearviointiin.

EU:n liikennestrategiassa luetellaan neljä keinoa tieliikenteen nollavision saavuttamiseksi. Yksi näistä keinoista on tienkäyttäjien kasvatus ja koulutus. Liikenne on voimakkaassa muutoksessa niin säätelyn kuin teknologiankin kehittyessä. Mikä on liikenneturvallisuuden parantamisen painoarvo ajokorttisäännösten uudistamisessa?

Ajokortin suorittaminen on osa nuoren elämää. Nuoren arki pyörii tavanomaisten asioiden ympärillä, töissä, kotona, kavereiden kanssa aikaa viettäen ja harrastaen. Kun tapaa nuoria tai tekee heidän kanssaan yhteistyötä, tietää aika tarkkaan mikä liikennetietämyksen taso nuorella on.  Ajokorttiuudistuksesta tehdyn viimeisimmän Trafin tilaaman tutkimuksen perusteella uusien nuorten kuljettajien valmiudet olivat parantuneet erityisesti sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen taidoissa. Nuoret olivat erittäin tyytyväisiä autokoulusta saatavien palvelujen saatavuuteen, asiantuntemukseen sekä asiakasystävällisyyteen.

Trafin rekistereistä tarkasteltuna havaittiin, että ensimmäistä vuottaan ajavilla kuljettajilla oli ajokorttiuudistuksen jälkeen vuonna 2014 vähemmän liikennerikkomuksia suhteessa ajokorttien määrään kuin ennen uudistusta vuonna 2012. Rikkomusmäärien vähenemä oli suurempi autokoulussa opetetuilla kuin opetusluvalla opetetuilla. Suurin rikkomusmäärän vähennys oli 18-vuotiailla autokoulussa opetetuilla miehillä.

Kuljettajakoulutus on laajin ja kattavin liikennekasvatuksen kanava Suomessa. Suomalaisessa liikenteen koulutusjärjestelmässä lähes kaikki saavat suunnilleen samat tiedot ja taidot autokoulussa. Pelkästään autokoulun perusvaiheessa opetetaan kattavasti auton käsittelyä, liikennetilanteiden hallintaa, turvallisuutta, sosiaalisuutta, ekologisuutta, oman toiminnan arviointia ja sen vaikutuksia, vaikeissa olosuhteissa ajamista ja ensiapua.

Liikenneonnettomuudet ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma ja erityisesti nuoria koskettava ongelma. Nuorten vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla on usein monenlaista riskikäyttäytymistä, johon pelkällä kuljettajantutkinnolla on vaikea vaikuttaa. Järjestelmän muuttamiseen tulee olla vahvat perusteet. Muutokset on tehtävä turvallisuuskärki edellä, eikä vähäiset taloudelliset tai järjestelmän keventämiseen liittyvillä tekijät saa olla vaikuttamassa. Järjestelmää tulee kehittää kokeilujen avulla ja hyödyntää Euroopan johtavia suomalaisia liikennealan tutkijoita sekä uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

 

Jarmo Jokilampi

puheenjohtaja

Suomen Autokoululiitto ry

Teksti julkaistu Ajokorttilehden "viimeinen sana" -osiossa (Ajokortti-lehti Nro 2/2016)