ti 6. kesäkuuta 2017 08.00.00

Kymenlaakson autokoulut: Koulutus ilman opetusmäärien sääntelyä johtaa katastrofiin

Kymenlaakson liikenneympäristö on monipuolinen ja haastava: ammattitaitoisen liikenneopettajan merkitys on erityisen tärkeä

Alueellamme on 12 jäsenkoulua ja toimialueena on Kotka-Hamina seutu merenrannikolta Pohjois-Kymenlaakson Kouvolan alueelle. Yhdistys toimii aktiivisesti järjestäen jäsenistölleen ja kaikille alueen liikenneopettajille monipuolista, ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Tavoitteena on ollut kouluttautua pari kertaa vuodessa uusiin sfääreihin. Tuoreimpana koulutuksena kokeilimme uusia ”itse ohjaavia” autoja ja tutustuimme niiden moderniin tekniikkaan Volvon maahantuojan opastuksella. Myös raskaan kaluston osalta pidimme vastaavanlaisen ammattipätevyys tekniikkakoulutuksen Suomi-Scanian maahantuojan, autokouluväelle tutun Mika Jukkaran opastuksella. Keväisin järjestämme perinteisen moottoripyöräkouluttajien ”ruosteenpoisto” -koulutuksen jota aina innolla odotetaan. Se on todettu hyväksi tavaksi aloittaa kesäsesonki.

Kymenlaakson Ajoharjoittelurata sijaitsee sopivasti keskellä maakuntaa entisen Anjalankosken alueella. Siellä sijaitsee myös muutama vuosi sitten uudistettu turvahalli. Viimeisimpänä uudistuksena radalle teetettiin tilaustyönä kaksi lyhytelokuvaa. Toisen elokuvan aiheena on tunnetilojen hallitseminen ja sitä esitetään syventävän vaiheen opetuksessa. Toinen elokuva esittelee radan toimintaa ja siellä tehtäviä opetussuunnitelman mukaisia harjoituksia. Tämä elokuva on nähtävillä radan nettisivuilla. Elokuvat on tehty todella ammattimaisesti, eivätkä häpeä yhtään elokuvateattereiden laatua. Syventävän vaiheen elokuva on suorastaan mykistänyt oppilaat ja opetuksellisiin tavoitteisiin on päästy loistavasti. Käsikirjoituksessa ja juonessa on hyödynnetty hyväksi koettua GDE -hierarkiamallia (Goals for Driver Education: Keskinen-Hatakka).

Helmikuisin radalla on tapana järjestää Ystävällinen Autoilija- tapahtuma. Silloin tarjoamme kaikille autoilijoille mahdollisuuden kokeilla liukkaan kelin ajoharjoittelua ammattimaisten liikenneopettajien opastuksella. Esittelemme myös turvahallin välineistöä ja havaintomateriaalia.

Alueemme liikenneympäristö on opetuksellisesti haastava, joten ammattimainen liikenneopetus on erityisen tärkeää. Venäjän rajanaapurimaakunnan liikenne on kansainvälistä ja vilkasta. Raskasta liikennettä on poikkeuksellisen paljon. Suurta julkisuutta saaneet jättirekat ovat täällä jokapäiväistä kauraa. Vastikään uusittu E18 -moottoritie monimutkaisine ajoramppeineen ei jätä ketään aloittelevaa kuskia kylmäksi. Myös kaupunkiympäristö sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa on hyvin monimuotoista. Kokonaisuutena Kymenlaakso on loistava maakunta opettaa ja kehittyä vastuullisena liikenneopettajana, huolehtien nuorten liikenneturvallisuudesta. Meidän mottomme oppilaille onkin: ”Jos osaat ajaa Kymenlaaksossa, selviät varmasti muuallakin”.

 

Terveisiä päättäjille:

Koulutus ilman opetusmäärien sääntelyä johtaa katastrofiin

Keskustelu kuljettajakoulutuksen tulevaisuudesta on tällä hetkellä valitettavasti sekavaa. Liikenneministeriön, Trafin ja virkamiespäättäjien toiminta on päämäärätöntä soutaa-huopaa räpellystä. Nuorten uusien kuljettajien suotuisa liikenneturvallisuuskehitys on vaakalaudalla, jos opetusmäärien sääntelystä luovutaan.

Trafi kertoi tiedotteessaan 30.9 2016, että uusille kuljettajille sattuneiden vahinkojen ja sakkojen määrä on vähentynyt selvästi. Silti päättäjät haluavat muuttaa kuljettajakoulutusta päinvastaiseen suuntaan. Päättäjien mielipide on järjetön ja päinvastainen kuin Trafin teettämän laajan Uusien kuljettajien indeksitutkimuksen –tuloksen, jonka mukaan nuoret ovat tyytyväisiä nykyisen kuljettajaopetuksen sisältöön. Nuorten toivelistalla oli harjoittelu- ja syventävän vaiheen yhdistäminen, joka ei minunkaan mielestäni olisi ollenkaan huono idea. Eniten tyytyväisyys on kasvanut oman ikäryhmän liikenneriskien tunnistamiseen ja oman tilan hallintaan liittyvään opetukseen. Eli juuri niihin tärkeisiin nuorten elämänhallintaan liittyviin elementteihin jotka ovat äärimmäisen arvokkaita itsenäistymisen kynnyksellä. Nämä opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet on saavutettu järjestelmällisellä koulutuksella.

Myös suomalaiset kansainvälisestikin hyvin arvostetut tutkijat, mm. Turun Yliopiston emeritusprofessori Esko Keskinen ja psykologian tohtori Mika Hatakka, liputtavat liikennekäyttäytymisen hierarkiamallien puolesta. Hatakka on julkaissut myös laajan raportin syksyllä 2016: ”Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä” jossa vertaillaan ministeriön ajamaa mallia nykyiseen voimassaolevaan järjestelmään. Raportissa tarkastellaan Suomen tilannetta suhteessa kuljettajaopetuksen kehitystrendeihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Raportissa todetaan, että kerätyn tiedon pohjalta näyttää siltä, ettei tutkintopainotteiseen järjestelmään siirtyminen ole perusteltua. Suosittelen päättäjille tämän raportin lukemista.

Opetusmäärien sääntelemättömyys johtaa katastrofiin nuorten liikenneturvallisuudessa. Hyviä ja turvallisuutta lisääviä tuloksia ollaan romuttamassa liikennekaari-suunnitelmassa. Päättäjien kannattaisi kuunnella liikenneturvallisuuden ammattilaisten, liikennepsykologien ja meidän ruohonjuuritason opetusammattilaisten ääntä laatiessaan ajokorttilainsäädäntöuudistuksia.

Kirjoitus on julkaistu Ajokortti-lehden numerossa 1/2017.