to 12. tammikuuta 2017 13.11.00

Kuljettajakoulutukselle uusi suunta liikenneturvallisuusperustein

Suomen Autokoululiiton jäsenkouluissa alkoi 1.12.2016 uusinta digitaalitekniikkaa hyödyntävä opetuskokeilu. Siinä oppilaat suorittavat henkilöauton (B) ajokorttiluokassa itseopiskelun lisäksi puolet nykyistä vähemmän teoria- ja ajo-opetusta (10 + 10), minkä jälkeen on lupa käydä kuljettajantutkinto. Ns. kymppimallin lähtökohtana on yksinkertaistaa ajokortin hankkimistapaa ja vähentää kustannuksia turvallisuustavoitteista tinkimättä. Lisäksi kokeilussa pilotoidaan älypuhelimeen asennettavaa ajotavanseurantajärjestelmää, jonka avulla saadaan tarkkaa tietoa kuljettajien ajotavasta ja riskikäyttäytymisestä heti kortin saannin jälkeen ennen valmennusjakson käynnistymistä. Asiasta kerrotaan lisää muualla tässä lehdessä.

Liikennekaari – hankkeen 1. vaihe on eduskunnan käsittelyssä. Kuljettajakoulutusalan kannalta tärkein viime hetken muutos oli se, että ammattimainen liikennetoiminta pysyy luvanvaraisena myös alle 10 000 €:n vuotuisessa liikevaihtomarkkinassa. Tällainen uusi ”harrastelijaluokka” olisi mahdollistanut laajasti harmaan talouden ja väärinkäytökset.

Ajokorttikoulutuksen kehittämisen säädöshanke on käynnistynyt. LVM:n laatimasta arviomuistiosta on annettu lausunnot. Tämän jälkeen alkaa varsinaisten ehdotusten ja toteutusvaihtoehtojen mietintä. Hallituksen esitys on tavoitteena antaa eduskunnalle ennen kesää 2017. Aikataulu noudattaa Liikennekaaren etenemistä, jolloin lakimuutokset tulisivat voimaan 1.7.2018.

Trafi on hiljattain julkaissut kaksi merkittävää tutkimusta kuljettajakoulutuksesta. Uusien kuljettajien indeksitutkimuksen perusteella nuoret ovat hyvin tyytyväisiä nykyisen kuljettajaopetuksen sisältöön. Erityisesti syventävää vaihetta pidetään tarpeellisena kokonaisuutena. Juuri autokoulun käyneet haluaisivat painottaa opetuksessa vielä nykyistä enemmän vaikeissa oloissa ajamisen, pimeällä ajon ja liukkaan kelin ajon harjoittelua.

Trafin tutkimus vuoden 2013 B-kuljettajaopetusuudistuksesta puolestaan toteaa mm., että uusien kuljettajien valmiudet ovat parantuneet erityisesti sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen taidoissa. Tutkimuksen mukaan uudistus on myös todennäköisesti voimistanut uusien kuljettajien liikenneonnettomuuksien vähenemää. Uudistus ei ole merkittävästi nostanut B-ajokortin suorittamisen hintoja. Vain vuoden voimassa ollut yhteisopetusmalli paransi tutkinnon vastaanottajien mukaan selvästi opetuslupaoppilaiden valmiuksia ja tutkimuksen mukaan ”tutvot” pitivätkin yhteisopetuksen poistoa hätiköitynä virheratkaisuna.

Erittäin paljon muutakin faktaa, plussaa ja miinusta löytyy em. Trafin tutkimuksista. Niitä soisi valmistelijoiden ja päättäjien tarkkaan tutkivan, jotta kuljettajakoulutuksen tuleva uusi suunta ratkaistaan oikein perustein ja erityisesti liikenneturvallisuuden parantamisen lähtökohdista. Jos opetuksen sääntelyä aiotaan keventää, tulee samassa yhteydessä merkittävästi kehittää tutkinnon vaativuutta. Liikenneturvallisuuden kannalta olennaisiin nuorten erityisriskitekijöihin on kiinnitettävä edelleen huomiota opetuksessa, koska niitä on erittäin vaikea mitata tutkinnossa.

Opetuksen vaiheistusta voidaan kehittää, mutta pian tutkinnon jälkeen annettava syventävä opetus parantaa tutkitusti liikenneturvallisuutta ja vähentää riskiä kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Opetus ajoharjoitteluradoilla kannattaa säilyttää. Opetuksen tulee jatkossakin perustua opetussuunnitelmissa määriteltäviin järkeviin opetuskokonaisuuksiin.

Kuljettajakoulutus kehittyy ja autokoulujen on kehitettävä samaa tahtia toimintatapojaan pysyäkseen muutoksen kelkassa mukana. Päättäjien asia on varmistaa, että muutos tapahtuu liikenneturvallisuuden vaarantumatta.

 

Liikenneturvallista vuotta 2017

 

Ari Heinilä

toimitusjohtaja

Suomen Autokoululiitto

Opetustarvike Oy

Teksti julkaistu Ajokorttilehden pääkirjoituksena (Ajokortti-lehti Nro 2/2016)