to 23. marraskuuta 2017 14.17.00

Ajokorttiuudistuksen on parannettava liikenneturvallisuutta

Ajokorttiuudistuksen on parannettava liikenneturvallisuutta

 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on aina ollut uudistuksien tärkein lähtökohta aiemmissa lainsäädännön muutoksissa. Aikaisemmat uudistukset ovat tavoitteessaan myös onnistuneet, tieliikenneonnettomuudet ja -kuolemat ovat vähentyneet jokaisen uudistuksen myötä. Suomen tilanne onkin tällä hetkellä pohjoismaisesti vertaillen erittäin hyvä, vaikka tieverkon ja autokannan uudistuminen ovat jäljessä muihin Pohjoismaihin verrattuna.

 

Liikenneturvallisuuden parantuminen perustuu pitkälti laadukkaaseen ja ammattimaiseen kuljettajankoulutukseen. Nyt valmistelussa olevan uudistuksen riskinä on, että suomalaisen järjestelmän vahvuudet unohdetaan, uudistuksen vaikutuksia ei arvioida riittävästi ja uudistus toteutetaan tutkimustieto sivuuttaen.

 

Autokoululiitto on pääosin tyytyväinen hallituksen esityksen tavoitteisiin ja esitys sisältää monia tarpeellisia uudistuksia. Esimerkki valmisteilla olevan uudistuksen ongelmakohdasta, jossa nuorten turvallisuus on joutunut väistymään yksinkertaistamisen tieltä, on uusien kuljettajien riskienhallintajakson sijoittuminen. Se pitäisi ajoittaa nimenomaan tutkinnon jälkeen, uusien kuljettajien riskialtteimpaan aikaan. Vahinkotilastojen mukaan sen olemassaolon aikana on puolitettu nuorten kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja se on siis todistetusti parantanut liikenneturvallisuutta. Riskienhallintajakson sijoittamisella ennen tutkintoa tehdään tyhjäksi sen myönteiset vaikutukset. Tässä asiassa pyyhitään pöytää asiantuntijoiden näkemyksillä.

 

Liikenne koskee kaikkia, riippumatta siitä liikutko omalla tai julkisella kulkuneuvolla, pyörällä tai jalan. Ajassa jossa kansalaiset ja lainsäätäjät ovat huolissaan Suomen turvallisuustilanteesta, tarvitaan myös liikenneturvallisuutta parantavia toimia. Uudistus tulee todennäköisesti heikentämään Suomen tilannetta oleellisesti ja lisäämään ennalta arvaamattomuutta liikenteessä.

 

Suomen hallituksen kärkihankkeita ovat työllisyyden parantaminen, harmaan talouden kitkeminen ja yrittäjyyden lisääminen. Tämä kaikki on todella ristiriidassa ajokorttiuudistuksessa, joka toteutuessaan johtaa satojen liikenneopettajien työttömyyteen ja harmaan talouden räjähdysmäiseen lisääntymiseen. Yhteiskunta menettää verotuloja miljoonia euroja vuosittain.

 

Uudistus asettaa suuren paineen kuljettajantutkinnolle. Sen kehittämiseen tarjotut ratkaisut ovat valitettavan vähäiset. Kun tähän yhdistetään opetusvaatimuksen kevennykset, esityksellä lisätään turvattomuutta liikenteessä. Kuljettajantutkintoa pitäisi kehittää olennaisesti niin, että se nykyistä paremmalla tavalla ja laajemmin mittaa tutkintoa suorittavan henkilön edellytyksiä toimia liikenteessä itsenäisesti ja turvallisesti. Nyt tutkinnon aito kehittäminen on jäänyt tekemättä. Kokeen kehittämisessä vaativuutta ei tule lisätä arvioinnin pilkuntarkkuutta lisäämällä, vaan suuntaamalla sitä sääntöjen noudattamisen ohella vastuulliseen, riskit tunnistavaan kuljettajakäyttäytymiseen. Muodollisesti tehty tutkinnon kehittäminen lisää hylättyjen tutkintojen määrää. Hylätyt tutkinnot ovat kortin hankkijan kannalta ajan hukkaa ja lisäävät kustannuksia. Erityisen ongelman luo myös nuorten kuljettajien tyypillisten riskien käsittely. Niitä ei kyetä riittävällä tavalla kattamaan minkään muotoisessa kuljettajantutkinnossa.

 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on uudistuksessa joutunut väistymään yksinkertaistamisen ja normien purun tieltä. Uudistuksessa on osatekijöitä, jotka hirvittävät. Toivottavasti tälle uudistukselle löytyy vastuunkantajat.

 

 

Kirjoittaja: Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi

Kirjoitus julkaistu Ajokortti-lehdessä 2/2017