pe 20. lokakuuta 2017 08.52.00

Autokoululiitto: Lakiesityksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen hirvittävät

TIEDOTE 19.10.2017

VAPAA JULKAISTAVAKSI

 

Hallitus on tällä viikolla pitämässään yleisistunnossa hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esityksen ajokorttilainsäädännön uudistamisesta. Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa ajokortin hankintaa, laskea sen kustannuksia ja mahdollistaa digitaaliset ratkaisut aiempaa paremmin. Esitys keventää ajokortin suorittamiseen liittyvää sääntelyä ja laissa säädettyjä opetusmääriä. Tätä kautta uusi laki mahdollistaa kuljettajantutkintoon hakeutuvan yksilöllisen osaamisen ja esimerkiksi aiempien ajokorttien huomioimisen paremmin. Nykyisestä syventävästä vaiheesta kuljettajankoulutuksessa esitetään luovuttavan ja näin ollen ajokortin saisi heti kuljettajantutkinnon suoritettuaan. Syventävän vaiheen sisällöt tulisivat kuitenkin edelleen sisältymään kuljettajankoulutukseen, mutta ne suoritettaisiin ennen tutkintoa.

 

Suomen Autokoululiitto on tyytyväinen hallituksen esityksen tavoitteisiin ja esitys sisältää monia tarpeellisia uudistuksia. Autokoululiitto on kuitenkin erittäin huolissaan uudistuksen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Hallituksen esitys asettaa suuren paineen kuljettajantutkinnolle, mutta sen kehittämiseen tarjotut ratkaisut ovat vähäiset. Tutkinto nykyisellään ei ole valmis mittaamaan kuljettajan valmiuksia aukottomasti. Kun tähän yhdistetään opetusvaatimuksen kevennykset, esityksellä lisätään turvattomuutta liikenteessä. Erityisen huolissaan olemme uusien kuljettajien riskienhallintajakson sijoittumisesta ennen tutkintoa. Nykyisellään riskienhallintajakso sijoittuu nimenomaan syventävään vaiheeseen, uusien kuljettajien riskialtteimpaan aikaan, joka on kolme kuukautta ajokortin saamisen jälkeen. Tämän hetkinen malli on vahinkotilastojen mukaan olemassaolonsa aikana puolittanut nuorten kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja siis todistetusti parantanut liikenneturvallisuutta. Nykyisen riskienhallintamallin puolesta puhuvat niin vahinkotilastot kuin asiantuntijoiden lausunnot.

 

”Hallituksen esityksessä on monia hyviä uudistuksia, mutta vaikutukset liikenneturvallisuuteen kuitenkin hirvittävät. Valmistelussa on jätetty täysin huomiotta useat liikennealan asiantuntijatahojen lausunnot, jotka ovat tuoneet esille esityksen ongelmia liikenneturvallisuuden näkökulmasta”, sanoo Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

 

Hallituksen esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Suomen Autokoululiitto toivookin, että eduskuntakäsittelyn aikana kuullaan laajasti asiantuntijoita ja korjataan esityksen puutteet liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

 

 

Lisätiedot:

 

Jarmo Jokilampi

 

puh. +358 400 636 397

jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi

 

Puheenjohtaja

Suomen Autokoululiitto