pe 19. toukokuuta 2017 13.12.00

Autokoululiitto: Kuljettajakoulutusta koskevassa lakiesityksessä useita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä

TIEDOTE

Julkaisija: Suomen Autokoululiitto ry

Julkaisuvapaa: 19.5.2017

 

Autokoululiitto: Kuljettajakoulutusta koskevassa lakiesityksessä useita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään kuljettajakoulutusta koskevan lakiesityksen. Merkittävin muutos koskee kuljettajakoulutuksen vaiheittaisuuden poistamista.

Autokoululiitto on tyytyväinen siihen, että vähimmäismäärä ajo-opetuksessa säilyy. Liitossa ollaan kuitenkin erityisesti huolissaan siitä, että ajokorttiopetuksen vaiheittaisuutta ollaan poistamassa.

Suomessa aiemmin käyttöönotettu kaksivaiheinen kuljettajakoulutus on parantanut liikenneturvallisuutta ja nuorten kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat puoliintuneet.  

Vaiheittaisuus poistetaan piittaamatta sen myönteisestä vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. On erittäin hyvä, että ajokorttikoulutukseen sisältyy jatkossakin riskien tunnistamiseen ja vaikeissa ajo-olosuhteissa ajamiseen liittyvää opiskelua, mutta esityksessä tämä koulutusosa on suunniteltu käytäväksi ennen ajotutkintoa”, sanoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.  

Nuorten kuljettajien riskialttein aika on nimenomaan ensimmäiset kuukaudet tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja jatkovaiheet ovat olleet aiemmin perustellusti sijoitettuna tähän ajanjaksoon. Esityksessä tätä asiaa ei ole pohdittu liikenneturvallisuusperustein. Tien käyttäjien koulutuksen kehittäminen on yksi EU:n tieliikenneturvallisuutta edistävien toimien painopisteistä. Kuka kantaa vastuun, kun liikenneturvallisuudesta aletaan tinkimään?”, pohtii Jokilampi huolissaan.

Ajokorttitutkinnon kehittäminen on lakiesityksessä hyvä ajatus, mutta valitettavasti kehittäminen on jäänyt 80-luvulle. Tutkinnossa kyetään mittaamaan vain osa turvallisen kuljettajan osaamisesta. Tutkinto on nykyisellään helpottunut merkittävästi. Tutkinto ei kykene mittaamaan asenteita eikä kuljettajan halukkuutta välttää tai ottaa riskejä.

”90-luvulla Suomessa kuoli tuplasti enemmän nuoria liikenneonnettomuuksissa kuin nyt. Haluammeko, että nuorten kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet palaavat 90-luvun tasolle?” kysyy Jokilampi.

Lisätietoja:

 

Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi

Suomen Autokoululiitto ry

0400 636 397

jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi

 

Toimitusjohtaja Ari Heinilä

Suomen Autokoululiitto ry

0400 815 505

ari.heinila@autokoululiitto.fi