pe 3. maaliskuuta 2017 06.00.00

Autokoululiitto: Ajokortin jatkovaihe mullistui

TIEDOTE

Julkaisija: Suomen Autokoululiitto ry

Julkaisuvapaa: 3.3.2017

 

Autokoululiitto: Ajokortin jatkovaihe mullistui

Autokoululiiton jäsenkouluissa alkoi joulukuussa poikkeuksellisen uudistusmielinen kokeilu, jossa autokoulujen oppilaat voivat suorittaa kuljettajantutkinnon jo tunnetuksikin tulleella 10+10 mallilla. Nyt moni kokeiluun osallistuva oppilas on jo ennättänyt läpäistä kuljettajantutkinnon ja autokoulut raportoivat tuloksia.

Kokeilussa on vahvasti mukana uusi älykäs EDlooper ajotavanseurantalaite, jota on kehitetty erityisesti ajo-opetukseen. Jokainen autokoulussa ajettu ajotunti on tarkasti tallennettu oppilaan käyttäjätilille, mistä oppilas yhdessä opettajan kanssa voi tehdä aiempaa tarkemman ajoanalyysin. Järjestelmästä näkee sekunnin tarkkuudella missä, milloin, miten ja kuinka paljon on ajettu. Järjestelmä pisteyttää oppilaan jokaisen ajotunnin ajotavan ja opeteltujen aiheiden perusteella, jolloin myös oppimisen edistymistä on helppo seurata. Teoriaopetuksessa hyödynnetään perinteisen luokkaopetuksen lisäksi virtuaalista opetusta ja itseopiskelussa eAutokoulun oppimisympäristöä. 

"10+10 oppilaat ovat hyvin innokkaita ja aktiivisia itseopiskelijoita. Osalle kymmenen ajotuntia on riittänyt, mutta näillä oppilailla on usein ollut aiempi ajokortti. Kokeiluun osallistuneet oppilaat ovat olleet motivoituneita, ja opettaminen on ollut tehokasta”, kertoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi

Kokeiluun osallistuvat oppilaat voivat nyt aloittaa kuljettajaopetuksen jatkovaiheen, eli harjoitteluvaiheen, täysin uudistuneella tavalla älykästä ajonseurantaa hyödyntämällä. Käytännössä ajo-opetus jatkuu jo tutuksi tulleella järjestelmällä itseopiskeluna. Tärkeintä on jatkaa oman ajamisensa systemaattista seurantaa ja pyrkiä kehittymään joka päivä paremmaksi ja turvallisemmaksi kuljettajaksi. Oppimisen tukena on myös autokoulun ammattitaitoiset liikenneopettajat, jotka voivat seurata ajamisen kehittymistä. Harjoitteluvaiheessa on myös pakollisia, mutta mielekkäitä oppimistehtäviä, joita opettaja kommentoi ja hyväksyy suoritetuksi.

Tutkimusten mukaan ensimmäiset kolme kuukautta, eli hetki jolloin ajokortti saadaan ja itsenäinen ajoharjoittelu alkaa, on tuoreilla kuljettajilla kaikkein riskialtteinta aikaa. EDlooper-sovelluksen avulla päästään pureutumaan ajotavan ongelmakohtiin, ja voidaan tukea oppilasta ajouran ensimmäisinä kuukausina. Sovelluksen mahdollistama pelillisyys kannustaa nuoria pyrkimään yhä parempiin ajopisteisiin”, sanoo Jokilampi.

Autokoululiiton mukaan vastuuta oppimisesta on siirretty oppilaalle itselleen. Liikenneopettaja kuitenkin seuraa ja analysoi oppilaan itsenäistä ajamista, ja kirjoittaa harjoittelujakson päätteeksi oppilaalle todistuksen. ”Liikenneopettajaa ei siis korvata mobiilisovelluksella, työn muoto vain hieman muuttuu digitalisaation myötä”, korostaa Jokilampi.

 

Lisätietoja:

 
Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi
 
Suomen Autokoululiitto ry
0400 636 397
jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi

 

Toimitusjohtaja Ari Heinilä
 
Suomen Autokoululiitto ry
0400 815 505
ari.heinila@autokoululiitto.fi