pe 9. kesäkuuta 2017 10.15.00

Autokoululiiton suositulle 10-mallille jatkoa: ajokortin poikkeuksellisen tehokas suorittaminen mahdollista vuoden loppuun asti

TIEDOTE

Julkaisija: Suomen Autokoululiitto ry

Julkaisuvapaa: 9.6.2017

 

Autokoululiiton suositulle 10-mallille jatkoa: ajokortin poikkeuksellisen tehokas suorittaminen mahdollista vuoden loppuun asti

 

Liikenteen turvallisuusviranomainen Trafi on myöntänyt Autokoululiiton 10+10-kokeilulle jatkoa tämän vuoden loppuun asti. Kokeilumallissa autokoulun oppilas voi suorittaa kuljettajantutkinnon jo kymmenen teoria- ja ajotunnin jälkeen. Kokeilu on ollut käynnissä viime vuoden joulukuusta alkaen.

”Kokeilun alusta asti on käynyt selväksi, että 10+10 oppilaat ovat hyvin innokkaita ja aktiivisia itseopiskelijoita. He tiedostavat itsekin, että 10 tuntia on todella vähän, joten itseopiskelun määrä eAutokoulussa nousee entistä merkittävämpään rooliin”, kertoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

Kokeiluun osallistuneet oppilaat ovat menestyneet tutkinnossa verrattaen hyvin. Itseopiskelun ansiosta eroa teoriakokeen läpipääsyprosentille ei juuri ole. Ajokoemenestyksestä löytyy jo hieman enemmän eroja.

”Suomessa on erilaisia kaupunkeja ja ajoympäristöjä. Pienemmässä kaupungissa oppilaalle on huomattavaa etua aiemmasta mopon tai kevytmoottoripyörän ajokortista, kun liikennesäännöt on jo kertaalleen opiskeltu autokoulussa ja ajoympäristö on entuudestaan tuttu. Mikäli aiempaa ajokokemusta ei löydy tai jos siirrytään vilkkaampaan ja haasteellisempaan ajoympäristöön, ei 10 ajotuntia tahdo millään riittää”, tarkentaa Jokilampi.

Kokeilussa yksinkertaistetaan ajotaidon hankkimisprosessia, tämä vähentää kustannuksia turvallisuustavoitteista tinkimättä. Mukana on yksinkertainen vaiheittaisuus, perusvaihe ja valmennusjakso. Valmennusjaksossa käydään aidoissa olosuhteissa ajoharjoitteluradalla oikealla autolla ottamassa tuntumaa liukkaan kelin vaikutuksiin ajamisessa. Vaiheittaisuudella on puolitettu nuorten kuolemaan johtaneet vahingot.

Kymmenen ajotuntia on vain puolet nykyisestä lainvaatimasta ajotuntimäärästä. Konkreettista tehoa ajotaidon oppimiseen tuo kokeilussa pilotoitava opastava ajotavanseurantajärjestelmä EDlooper.

”Oppilaan koko ajotunti eli esimerkiksi reitti, tapahtumat ja ajotapa kiihdytyksineen ja jarrutuksineen tallentuu autoon asennetun OBD-lukijan avulla älypuhelimeen, ja oppilas voi tarkastella ajotuntia ja oppimiaan asioita jälkikäteen kännykästään. Nuoret ovat syntyneet puhelin kädessä ja heille on luonnollista, että digitalisaatiosta on suuri apu myös ajamaan oppimisessa”, Jokilampi sanoo.

Autokoululiiton 10-kokeiluun kuuluu 137 autokoulua. Autokoulut löytyvät Autokoululiiton autokouluhausta ruksittamalla kohdan 10+10: Klikkaa Autokouluhakuun tästä

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jarmo Jokilampi

Suomen Autokoululiitto ry

0400 636 397

jarmo.jokilampi@autokoululiitto.fi

 

Toimitusjohtaja Ari Heinilä

Suomen Autokoululiitto ry

0400 815 505

ari.heinila@autokoululiitto.fi