ti 4. heinäkuuta 2017 13.46.00

Autokoululiiton lausunto ehdotukseen ajokorttilain muuttamisesta

Suomen Autokoululiitto ry. antoi lausuntonsa ajokorttilakiesitykseen 3.7.2017. 17-sivuisessa lausunnossa nostetaan esiin mm. seuraavia seikkoja:

 • Autokoululiitto edellyttää, että liikenneturvallisuuden painoarvon tulee olla keskeisin asia ajokorttisäännösten uudistamisessa. Tätä tukee myös valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta. 
 • Nuorten onnettomuustilastot ja hyvä kehitys on jätetty esityksessä täysin huomioimatta.
 • CIECA on Suomen järjestelmän auditointiselvityksessään pitänyt Suomen vaiheistettua opetusta liikenneturvallisuuden kehittämisen kannalta kannatettavana.
 • Ajokortti-iän ja harjoitteluiän alentaminen ei ole perusteltua. Ajoharjoittelun alkaminen 16 – vuotiaana ei automaattisesti takaa pidempää ajoharjoittelua ja ajo-opetusta.
 • Siirtyminen täysin tutkintopainotteiseen järjestelmään olisi kulkemista vastavirtaan liikenneturvallisuudessa ja Eurooppalaisessa digitaalisessa kehityksessä.
 • Esityksessä ei ole huomioitu, että tienkäyttäjien koulutuksen kehittäminen on yksi EU:n tieliikenneturvallisuutta edistävien toimien painopisteistä. 
 • Opetuksen vaiheistusta voidaan kehittää, mutta pian tutkinnon jälkeen annettava syventävä opetus parantaa tutkitusti liikenneturvallisuutta ja vähentää riskiä kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 
 • Riskien tunnistamiskoulutuksen paikka pitää olla nuoren kuljettajan riskialtteimpaan ajankohtaan sijoitettu (3-6 kk tutkinnon jälkeen). Tällä on aikaisemmin puolitettu nuorten kuolemaan johtaneet onnettomuudet.
 •  Opetuslupaopetuksen harmaa talous on karsittava kytkemällä opetuslupa sukulaissuhteeseen. 
 • Opetuksen tulee jatkossakin perustua opetussuunnitelmiin. Määrämuotoisen ja systemaattisen opetussuunnitelman noudattaminen vähentää ajo-opetuksen tarvetta ja vähentää myös ajokokeiden yrityskertoja. Tätä kautta ajokorttia suorittavan kustannukset pysyvät kohtuullisina.  
 • Autokoululiiton mielestä yksilön oikeusturvan kannalta ei ole oikein vertailla eri palkka- ym. kustannustasoilla toimivien maiden ajokorttien suorittamishintoja ilman, että samassa yhteydessä tuodaan esiin myös näiden maiden kustannustaso verrattuna Suomeen (Esim. Viro liikenneopettajan tuntipalkka 5€, Suomi 15€) 
 • Autokoululiitto ei kannata mopoilijoiden (lasten) koulutuksen poistoa mopokorttia suorittavilta. Koulutuksella on saatu aikaiseksi merkittäviä tuloksia.

 

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan TÄSTÄ.