ma 20. helmikuuta 2017 11.47.00

Autokoulujen hintojen ilmoittaminen

Vaiheiden tai autokoulupalvelun kokonaishinnan hintaerittelyä ei edellytetä laissa. Erittely kuitenkin edistää hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja palveluiden vertailtavuutta kuluttajien näkökulmasta. Lisäksi on huomattava, että koska autokoulupalvelu koostuu aina samoista osista, tulee ilmoitettujen kokonaishintojen aina sisältää nämä samat osat riippumatta siitä, onko erittely kirjoitettu hinnastoon näkyviin. Liiton ja viraston laatimasta mallihinnastosta käy siten myös ilmi, mitä kunkin vaiheen ja autokoulupalvelun kokonaishintojen tulee pitää sisällään.

Pimeänajon opetuksen hinta ja ajoharjoitteluradan käyttömaksu on suositeltavaa ilmoittaa erillisinä perusvaiheen kokonaishinnasta, koska kyseisiä harjoitteita ei suoriteta kaikissa tapauksissa perusvaiheessa. Kyseiset maksut on kuitenkin ilmoitettava mallihinnastosta ilmi käyvällä tavalla perusvaiheen kokonaishinnan yhteydessä, sekä sisällytettävä ajokorttiin tarvittavan autokoulupalvelun kokonaishintaan.

Autokoulupalvelun hinnan lisäksi tulee ilmoittaa tieto ajokortin suorittamiseen liittyvistä viranomaismaksuista. Viranomaismaksuihin kuuluvat ainoastaan viranomaisille suoritettavat maksut, ei esimerkiksi ajoharjoittelurajan käyttömaksu.

Palveluita koskeva hinnasto on pidettävä esillä verkkosivustoilla ja liikehuoneistoissa. Hinnaston pitää olla kuluttajan helposti havaittavissa ja näkyä mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Liitteenä henkilöautokurssin esimerkkihinnastopohja. On tärkeää huomata, että hinnastolla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan kaikki kuluttajalle tarjoamat palvelut kattavaa täydellistä maksuluetteloa. Vaikka esimerkki koskee siis vain henkilöautokurssia, tulee hinnastossa esittää kaikkien autokoulun tarjoamien palveluiden hinnat (esim. moottoripyöräkurssit). Autokoulun on myös ilmoitettava tarjoamiensa lisäajotuntien hinnat ja muut tarjoamansa palvelut (esim. autonvuokrat syventävän vaiheen ajoharjoitteluradan ajo-opetukseen, uusittavaan ajokokeeseen tai pimeänajon harjoituksiin). Esimerkkihinnastossa esitetyt periaatteet soveltuvat myös muihin ajokorttiluokkiin. 

Esimerkkihinnastoon on ylläselostetun mukaisesti merkitty punaisella ne kohdat, jotka hinnastossa on lain mukaan oltava. Mustalla tekstillä hinnastossa on eri vaiheiden hintaerittely, minkä esittämistä laki ei edellytä, mutta joka edistää hinnoittelun läpinäkyvyyttä.