Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista yksityiskohtaisemmat tiedot Suomen Autokoululiiton jäsenkouluille extranetissä.

Katso Autokoululiiton tarkempi ohjelma SuomiAreenalla

Autokoululiitto Suomi Areenalla 10.-14.7

Autokoululiitto: Puhalla nolla ennen juhannusliikenteeseen lähtöä

Tule mukaan Turvassa Tiellä -kouluttajaksi

Jyväskylän autokoulut: Maailmalla ihaillaan Suomen kuljettajakoulutusjärjestelmää – Miksi Suomessa ei?

Yle Areena, Radio Suomi: Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi kertoo, mitä hyvää ja mitä huonoa uudessa ajokorttilaissa on.

Autokoululiitto ja OP yhteistyöhön: uusi ajotapapilotti palkitsee turvallisesti ajavan kuljettajan

Autokoululiiton suositulle 10-mallille jatkoa: ajokortin poikkeuksellisen tehokas suorittaminen mahdollista vuoden loppuun asti

Liikenteen turvallisuusviranomainen Trafi on myöntänyt Autokoululiiton 10+10-kokeilulle jatkoa tämän vuoden loppuun asti. Kokeilumallissa autokoulun oppilas voi suorittaa kuljettajantutkinnon jo kymmenen teoria- ja ajotunnin jälkeen. Kokeilu on ollut käynnissä viime vuoden joulukuusta alkaen.

Kymenlaakson autokoulut: Koulutus ilman opetusmäärien sääntelyä johtaa katastrofiin

MTV Uutiset 2.6.2017: Lakiesitys puolittaisi ajokortin hinnan

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi sekä liikenneopettaja Minttu Vänni kommentoimassa

Tule mukaan Turvassa Tiellä -kouluttajaksi

Katso LVM:n ajokorttikohtaiset muutosesitykset

Ajokorttikohtaiset muutosesitykset havainnollistettuna

Autokoululiitto: Kuljettajakoulutusta koskevassa lakiesityksessä useita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään kuljettajakoulutusta koskevan lakiesityksen. Merkittävin muutos koskee kuljettajakoulutuksen vaiheittaisuuden poistamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Kuljettajakoulutuksen uudistaminen lakiluonnosvaiheeseen

Kanta-Hämeen autokoulujen terveiset päättäjille: lakiuudistusten perustuttava tutkittuun tietoon

”Päättäjille on luotu alasta vain yksi mielikuva: ajokortti on Suomessa kallis. Todellisuudessa hyvin harva yritys myy palveluitaan niin alhaisella tuntipalkalla kuin autokoulut.”

Mitä vaikutuksia oli 2013 kuljettajaopetusuudistuksella?

Kaksivaiheinen B-kuljettajaopetus muuttui kolmivaiheiseksi sisältäen perus-, harjoittelu- ja syventävän vaiheen 19.1.2013. Opetustuntien määrä kasvoi hieman ja opetussisällöissä pyrittiin painottamaan uusien kuljettajien erityisriskejä. Opetusmenetelmissä korostettiin opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja itseopiskelu kirjattiin selkeämmin opetussuunnitelmaan. Opetuslupaopetus muuttui yhteisopetukseksi lisäämällä pakollinen valmennusjakso autokoulussa, mutta yhteisopetusmalli poistettiin 31.12.2013.

Suomalaisesta ajokorttikoulutuksesta voidaan olla ylpeitä

Suomen itsenäisyyden 100 vuotta on merkittävä juhlavuosi. Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Suomen Autokoululiiton arvojen keskellä olevassa opetuskolmiossa on sama teema. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä ja luoda suuntaa tulevaisuuteen. Suomi syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn seurauksena. Suomalaisten nuorten hyvä liikenneturvallisuus on pitkäjänteisen työn tulos.

Tiedote henkilönimityksistä

Autokoululiitto ja Opetustarvike on 1.4.2017 nimittänyt Rami Lammisen koulutuspäälliköksi, Harri Keski-Rekilän kehityspäälliköksi ja Kristiina Anuntin viestintäpäälliköksi.

Autokoululiitto: Ajokortin jatkovaihe mullistui

Autokoululiiton jäsenkouluissa alkoi joulukuussa poikkeuksellisen uudistusmielinen kokeilu, jossa autokoulujen oppilaat voivat suorittaa kuljettajantutkinnon jo tunnetuksikin tulleella 10+10 mallilla. Nyt moni kokeiluun osallistuva oppilas on jo ennättänyt läpäistä kuljettajantutkinnon ja autokoulut raportoivat tuloksia.

Autokoululiitto jyrähtää viranomaiselle: Trafi lähettänyt tuhansia uhkauskirjeitä ajokortin suorittaneille – Osa aiheettomia.

Liikenteen valvova viranomainen Trafi on lähettänyt 8000:lle ajokortin suorittaneelle henkilölle muistutuskirjeen, jossa kerrotaan asiakkaan unohtaneen toimittaa harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistus viranomaiselle. Kirjeessä uhataan, että mikäli asiakas ajaa autoa, poliisi määrää hänet ajokieltoon. Trafin lähettämä muistutuskirje aiheesta on Autokoululiiton mielestä erittäin hyvä ajatus, mutta nyt se on aiheuttanut tarpeetonta hämmennystä joidenkin oppilaiden kohdalla, sillä osa on saanut kirjeen aiheettomasti.

Autokoulujen hintojen ilmoittaminen

Suomen Autokoululiitto ry ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat käyneet keskustelua autokoulupalveluiden hinnan ilmoittamisesta. Hinta pitää ilmoittaa selkeästi ja kuluttajan kannalta ymmärrettävästi. Olennaista on, että kuluttaja saa vaivatta tiedon kunkin vaiheen kokonaishinnasta sekä ajokortin suorittamiseksi vaadittavan autokoulupalvelun kokonaishinnasta. Liitto ja virasto ovat yhteistyössä laatineet täsmennetyn esimerkkihinnaston, josta käy ilmi, mistä kunkin vaiheen kokonaishinta koostuu. Kunkin vaiheen (perusvaihe, harjoitteluvaihe, syventävä vaihe) kokonaishinnan lisäksi hinnastosta on käytävä ilmi ajokorttiin tarvittavan autokoulupalvelun kokonaishinta, eli käytännössä kaikkien vaiheiden yhteenlaskettu hinta (sis. pimeänajon opetus ja mahdollinen ajoharjoitteluradan käyttömaksu).

Autokoululiitto ja AKK laajentavat yhteistyötä - Turvassa Tiellä -hankkeen koulutusohjelma vahvistuu

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 15.02.2017

Tieliikennelain kokonaisuudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Lakiluonnokseen on koottu tieliikenteessä toimimista ja käyttäytymistä koskevat säännökset. Uudistuksella sääntelyä sujuvoitettaisiin korjaamalla vanhan lainsäädännön tulkinnanvaraisuuksia ja puutteita sekä varauduttaisiin tieliikenteen nopeaan tekniseen kehitykseen ja automaatioon.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 8.2.2017

Parlamentaarinen työryhmä selvittämään liikenneverkon tulevaisuutta: tehtävänä määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.

SPR:n LEK-kouluttajakoulutus 21.-22.3. Jyvässeudun Ajoharjoitteluradalla

VR-lasit päähän ja kokemaan jotain aivan uutta ajo-opetussimulaattorilla!

Tervetuloa Autokoululiiton vieraaksi MP-messuille

Oletko haaveillut moottoripyöräilyn aloittamisesta? Arvomme lahjakortin moottoripyöräkortin suorittamiseen, palkintona myös 50 lippua messuille. Saat tiedon lippuvoitostasi saman tien, osallistu heti!

Autokoululiitto: Suosittu 10+10 kokeilu jatkuu kesän yli

"10-malli on herättänyt suurta mielenkiintoa, ja oppilaat ovat tarttuneet siihen innokkaasti. Kokeilua jatketaan kesän yli syyskuun ensimmäiseen päivään asti”, kertoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

Yle Uutiset 16.1.2017: Autokoululiiton 10+10 kokeilumalli

Yle uutisoi maanantaina 16.1.2017 Autokoululiiton 10+10 kokeilumallista. Uutisessa haastateltiin kokeilumallissa mukana olevaa autokouluyrittäjää ja kokeiluun osallistuvia oppilaita.

Liikenneturvallisuutta edistetty hyvällä tavalla