LUKUJÄRJESTYS 10+10 B-KURSSI

  • Valitse haluamasi teoriatunti lukujärjestyksestä

  • Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen

  • Kirjaudu tunnille klikkaamalla tunnin linkkiä aikaisintaan 30 minuuttia ja viimeistään 5 minuuttia ennen osallistumista

 Olethan ilmoittautunut ja testannut laitteesi ennen ensimmäistä osallistumiskertaa? Jos et, tee se ensin täällä. Ilmoittautuminen tehdään vain kerran.

10+10 kurssi sisältää 10 teoriatuntia (B1-B10). Suosittelemme käymään ensiksi tunnit B1 ja B2. Muut tunnit voit käydä haluamassasi järjestyksessä.

 

 

 

 


HEINÄKUU: Kaikki, jotka aloittavat 10-mallin mukaisen opetuksen autokoulussa 30.6. mennessä, saavat suorittaa ajokortin 10-mallin mukaan. 10-mallin mukaiset tunnit järjestetään tuon jälkeen vain kerran, heinäkuun ensimmäisellä viikolla aamupäivisin klo 10-12. Elokuusta eteenpäin kurssi järjestetään vain, mikäli kysyntää ilmenee riittävästi.

HEINÄKUU 2018 (10+10) = VIIMEINEN KURSSI

 

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI  
VKO 23

2.7 B3-4 (10.00-11-30)

Kristiina

3.7 B5-6 (10.00-11-30)

Kristiina

4.7 B7-8 (10.00-11-30)

Kristiina

5.7 B9-10 (10.00-11-30)

Kristiina

10-KURSSIT PÄÄTTYVÄT TÄHÄN.

HYVÄÄ KESÄÄ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNTIEN SISÄLLÖT:

 

B1 Kuljettajaopetus ja oppimisympäristö •  Tavoitteena vastuullinen kuljettaja •  Opetuksen rakenne •  Opetussopimukset, ajokorttilupa, lukujärjestykset, oppimismenetelmät ja materiaalit •  Sähköiseen oppimis- ja toimintaympäristöön tutustuminen. •  eAutokoulu tai vastaava •  Sähköiset oppikirjat •  Teoriakoeharjoittelu (ajokaista.com) •  Tärkeimmät verkkosivut (Ajovarma/Trafi/Sakl)

 

B2 Kuljettajaopetuksen eteneminen ja tavoitteet •  Opettajan rooli / oppijan rooli •  Tavoitteellinen oppiminen ja itsearviointi •  Luodaan käsitys autokoulun etenemisestä ja aikatauluista •  Tutkinnot ja menestymisen edellytykset •  Ajotunnit ja niihin valmistautuminen, ajoon lähtö •  Auton peruskäsittely

 

B3 Vastuullisen kuljettajan perustaidot ja liikenteen vuorovaikutus • Havainnointi ja arviointi • Nopeudensäätely ja tilannenopeus • Merkinannot • Ajolinjat • Ajovuorot • Etäisyys muihin • Liikenteenohjauksen noudattaminen • Matkan suunnittelu ja itsenäinen toteuttaminen • Oman toiminnan arviointi • Ajoneuvon ja kuljettajan kunto, Opastus: Liikennetaitojen itsearviointi • Ennakointi ja ennakoitavuus • Vuorovaikutustaidot • Liikenteen erityisryhmät ja niiden käyttäytyminen, Muihin tienkäyttäjiin liittyviä riskejä

 

B4 Liikenneympäristö, liikenteenohjaus ja ajaminen taajamaliikenteessä • Liikenneympäristöt • Liikennesäännöt • Tiemerkinnät • Liikennemerkit • Liikennevalot • Liikenteen ohjaaja, Liikenneympäristöön liittyviä riskejä • Liikenteeseen liittyminen • Liikenteessä ajaminen • Liikenteestä poistuminen, Taajamassa ajoon liittyviä riskejä

 

B5 Risteysajo - Ajolinjat • Risteystä lähestyttäessä • Ajolinjat perussäännön mukaan • Ajolinjaa ohjaavat merkit • Ajolinjat erityistapauksissa, Ajolinjoihin liittyviä riskejä

 

B6 Risteysajo - Ajovuorot • Ajovuorot perussäännön mukaan • Ajovuoroa ohjaavat merkit • Ajovuoroa ohjaavat liikennevalot • Ajovuoro erityistapauksissa • Rautatien tasoristeys, Ajovuoroihin liittyviä riskejä

 

B7 Ajaminen maantieliikenteessä ja ohittaminen • Liittyminen päätien liikenteeseen • Päätiellä ajaminen • Päätieltä poistuminen • Ajaminen moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä, Maantieajoon liittyviä riskejä • Säännöt ja vastuu • Ohituksen tarpeellisuus • Ohitusmatka • Ohituskiellot • Toiminta ohitettavana • Toiminta ohittajana, Ohituksiin liittyviä riskejä

 

B8 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa (Sateella, pimeässä ja liukkaalla) • Ajaminen sateella ja sumussa • Ajaminen pimeässä • Ajonopeuden merkitys vaikeissa olosuhteissa • Oman toiminnan arviointi, Sateella ja pimeällä ajamiseen liittyviä riskejä • Pitävyys ja liukkauden tunnistaminen • Varustautuminen • Turvallinen ajaminen ja hallintalaitteiden käyttö • Oikean tilannenopeuden valinta • Oman toiminnan arviointi, Liukkaalla ajamiseen liittyviä riskejä

 

B9 SPR – Toiminta onnettomuuspaikalla • Estä lisäonnettomuudet • Pelasta välittömästä hengenvaarasta • Hälytä apua paikalle

 

B10 Oman tilan ja ajokunnon hallinta • Nuorten kuljettajien erityisriskit • Ajoseuran vaikutus ja sen hallinta • Oman tunnetilan vaikutusten hallinta • Ajamiseen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motiivit • Ajamisen merkitys itselle ja sen muuttuminen iän myötä, Henkilökohtaisia riskejä, Opastus: Oman tilan arviointi • Päihteiden vaikutus • Lääkeaineet ja väsymys • Ajokunnon tarkkailu

 

HUOM! B-KURSSIT:

Voit käydä tunnit haluamassasi järjestyksessä.

Aloitustunti (B1) maanantaisin klo 15.00. Tule aloitustunnille vain mikäli et käy sitä omassa autokoulussasi. 

 


LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET:

Kristiina Anunti, kristiina.anunti@autokoululiitto.fi / 0408488055