Autokoululiitto kouluttaa ja kehittää jatkuvasti liikenneopettajien ammattitaitoa. Jäsenistölle säännöllisesti lähetettävässä koulutustiedotteessa informoidaan aikatauluista, hinnoista ja ilmoittaumisohjeista. Koulutustiedotteet löytyvät myös extranetistä.

Koulutusten yhteyshenkilö: Rami Lamminen, rami.lamminen@autokoululiitto.fi, GSM 040 774 0115 (ark. klo 8:00-16:00)

Mikäli koulutuksesta vastaa muu henkilö, yhteystiedot löytyvät ko. koulutuksen esittelytekstin lopusta.

 

 


 

 

Turvassa Tiellä – kouluttajakoulutukset (AKK)


Suomen Autourheilun Kansallisen lajiliiton (AKK) Turvassa Tiellä liikenneturvallisuushanke on osa  autourheilun kansainvälisen kattojärjestön FIA:n Action for Road Safety hanketta. Autokoululiiton ja AKK:n yhteistyöllä liikenneopettajista koulutetaan Turvassa Tiellä -kouluttajia.

Uudistunut koulutusohjelma on käynnistynyt yhteistyössä Autokoululiiton kanssa

AKK:n tieliikenneturvallisuushanke on uudistunut vuonna 2017 ja saa uutta voimaa yhteistyöstä: yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa vierailevat Turvassa Tiellä -kouluttajat kouluttaa jatkossa Suomen Autokoululiitto. Tule viemään kanssamme liikennekasvatuksen sanomaa ajokortti-ikää lähestyville nuorille FIA:n kansainvälisen tunnuksen alla ja ilmoittaudu nyt kevään uudistuneisiin, maksuttomiin kouluttajakoulutuksiin

Turvassa Tiellä -kouluttajille tarjotaan koulutuksen ohella materiaalit ja välineistö, joilla lähestyä kouluja/oppilaitoksia, antaa taustatietoja sekä pitää valmis Turvassa Tiellä -tunti oppilaille. Kouluttajat saavat hanketunnuksella varustetun paidan, todistuksen sekä virallisen koulutusluvan, joka on voimassa 2 vuotta koulutuksesta. Kaikille vapaaehtoiskouluttajille tarjotaan myös mahdollisuus hyödyntää yhteistyökumppani BMW Suomen varustamaa Turvassa Tiellä -autoa koulutuksissaan (käytössä kaksi autoa). Lisäksi kouluttajat voivat osallistua hankkeen myötä muihin Turvassa Tiellä -tapahtumiin, joita ovat tänä vuonna mm. Suomen MM-ralli, Neste Ralli, sekä kartingin EM-osakilpailu Flying Finn 100 Race.

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki AKK:n ja Autokoululiiton jäsenet/jäsenseuralaiset. Uudistuneeseen koulutusohjelmaan toivotaan myös jo entuudestaan kouluttautuneita, AKK:n Turvassa Tiellä -kouluttajia. Koulutuksiin otetaan max. 20 henkilöä / tilaisuus. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa koulutuksen lähestyessä. Ilmoittautumaan pääset alla olevien, tilaisuuskohtaisten linkkien kautta sekä tästä linkistä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Autokoululiiton koulutuspäällikkö Rami Lamminen, 040 774 0155 (rami.lamminen@autokoululiitto.fi). Itse hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä, olethan ystävällisesti yhteydessä AKK:ssa hanketta koordinoivaan Sanna Kinnuseen, 050 3310182 (sanna.kinnunen@autourheilu.fi)

 
Turvassa Tiellä -kouluttajakoulutukset ja ilmoittautuminen

5.9. Tahko Spa Hotelli (Keitaankatu 1, 37310 Tahkovuori)
Kokoustila klo 10.00 - 16.30
Sis. lounas ja kahvit + kahvileipä
Ilmoittaudu tästä koulutukseen 1.8. mennessä.

 

19.9. BMW Suomi (Äyritie 8b, 01510 Vantaa)
Päärakennuksen kokoustila klo 10.00 - 16.30
Sis. lounas ja kahvit + kahvileipä
Ilmoittaudu tästä koulutukseen 1.8. mennessä.

 

Turvassa tiellä kouluttajille tarkoitettu kouluttajapäivä

HUOM! Koulutus on tarkoitettu ainoastaan 2017 kouluttajakoulutuksen käyneille!

9.8. Vanajanlinna (Vanajanlinnantie 485, Hämeenlinna)
Kokoustila klo 10.00 - 16.30 
Sis. lounas ja kahvit + kahvileipä
Ilmoittaudu tästä koulutukseen 1.7. mennessä.


 

Ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutukset pyörivät koulutuskeskuksessamme. Voit valita tarjonnastamme avoimilta kursseilta itsellesi tai yrityksellesi sopivat koulutusohjelmat, sekä kurssipäivät tai sitten neuvotella suoraan Rami Lammisen kanssa yrityksellenne räätälöitävästä koulutusohjelmasta.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ellei henkilön ajo-oikeus ole voimassa lyhyenpää aikaa. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen. Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. 

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

TRAFI hyväksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat ja koulutuskeskukset. TRAFI pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä. Koulutuskeskukseksi hyväksytty tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivän käymisestä.

Autokoululiitto on liikenneturvallisuusviraston Trafin hyväksymä koulutuskeskus ja käytämme koulutukseen vain ja ainoastaan liikenneturvallisuusviraston hyväksymiä koulutusohjelmia. 

 


 

Työhyvinvointikoulutus TYKY (Opettajana huomennakin)

Tavoitteena lisätä tietoa opettajan hyvän fyysisen kunnon vaikutuksista elämänlaatuun, hyvinvointiin ja työkykyyn.
Osaava liikenneopettaja nyt ja tulevaisuudessa. (Pedagoginen asiantuntijuus).
Perehdytetään ruokavalion terveysvaikutuksiin sekä aktivoidaan omaehtoiseen elintapojen vaalimiseen.
Annetaan keinoja hallita liikenneopettajan työtä ja sen vaatimuksia perehdyttämällä mm. unirytmin sekä stressin vaikutuksista elimistölle. Todetaan oman kunnon merkitys kuntotestin avulla. (UKK-testi).

 


 

 

Ensiapukoulutus (Hätäensiapu)

Hätäensiapukurssin (8h) suorittanut osaa auttaa henkeä uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa.
Hätäensiaputodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssilla voit päivittää voimassa olevan EA1 tai EA2 kortin kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhden kerran. Ammattikuljettajalla on mahdollisuus hankkia yksi ammattipätevyyspäivä.
SPR:n kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 

SPR: Kouluttajakoulutukset

Suomen Punaisen Ristin Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajakoulutus liikenneopettajille. Virallisen kouluttajatodistuksen saaneella on oikeus kouluttaa seuraavat 3 vuotta kahden/kolmen oppitunnin mittaista "Auttaminen liikenneonnettomuudessa"- osiota (SAKL:in opetussuunnitelmassa huomioitu B15, B23 ja B24) osana autokoulun kuljettajakoulutusta. Auttaminen liikenneonnettomuudessa osion sisältö perustuu Punaisen Ristin julkaisemiin ensiapuohjeisiin. SPR:n kouluttajaoikeuden saanut liikenneopettaja saa valtuudet antaa mainitusta oppitunnista SPR:n tähän tarkoitukseen tuottaman virallisen ensiaputodistuksen.

 


 

Tieturva1

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tiellä työskentelyn turvallisuuteen liittyvää osaamista, Lisäksi opetellaan tunnistamaan työhön liittyviä vaaroja ja niiden hallintakeinoja. Työntekijä oppii tuntemaan velvoittavat työturvallisuussäännöstöt.
Mahdollisuus Tieturva-1 kortin suorittamiseen.

 


 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskeskus hallinnoi Työturvallisuuskortti-järjestelmää. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Uudistuksen ansiosta Työturvallisuuskortti-koulutuksessa opitaan entistä paremmin havainnoimaan ja tunnistamaan vaaroja ja kuormitustekijöitä työpaikalla.
Uudistunut Työturvallisuuskortti-koulutus voidaan entistä paremmin kytkeä osaksi työpaikkojen henkilöstökoulutusta.
Mahdollisuus työturvallisuuskortin suorittamiseen.

 


 

REAK Ennakoivan ajon koulutus

Opitaan välttämään vaaratilanteisiin joutumista. Ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Opitaan toimimista kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla. Parannetaan valmiuksia toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet. REAK®-kursseilla on aina Liikenneturvan koulutuksen saanut kouluttajat.

 Netissä opettamisen alkeet -virtuaalikurssi

Kurssi on kestoltaan 3h ja se järjestetään virtuaalisesti. Hinta on SAKL-jäsenille 39e + alv, ja muille kuin jäsenille 50e + alv. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen jossa on mikrofoni (nappikuulokkeet ovat hyvä vaihtoehto) ja kamera, hyvä internet-yhteydes ja selaimena Chrome.  Lisätiedot, aikataulut ja ilmoittautumiset: kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.  Mikäli seuraava koulutuspäivä on päätetty, ilmoittautuminen löytyy myös tapahtumakalenterista.

 


 

 

10+10+EDlooper -kokeilulupakoulutus 

Koulutukset ovat kestoltaan noin 2h koulutuksia, ja ne järjestetään webinaareina. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset: harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi, puh. 0504482935

 


 

eAutokoulu: Opettajan ja oppilaan ympäristö - esittelywebinaari

Webinaari, kesto 1h. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.

 


 

DRIVE-Ajosimulaattori: - esittelywebinaari

Webinaari, kesto 1h. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset: kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.

 


 

Linkit:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007 

Usein kysyttyä, tieliikenne ammattiliikenne, mihin ammattipätevyyttä tarvitaan