Hakemalla Autokoululiiton jäsenyyttä saat jäsenedut heti käyttöösi. Jäsenhakemus käsitellään seuraavassa SAKL:n hallituksen kokouksessa, jolloin jäsenyys vahvistetaan.
Mikäli anomuksemme hyväksytään, sitoudumme noudattamaan tarkoin: a) Mitä laissa ja asetuksissa, sekä muissa virallisissa säännöksissä on autokoulun toiminnasta määrätty tai tullaan määräämään. b) Suomen Autokoululiitto ry:n sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä. c) Suomen Autokoululiitto ry:n antamia muita ohjeita. d) Hyvän kaupan edellyttämiä periaatteita autokoulutoimintaa harjoittaessamme. Suomen Autokoululiiton säännöt; 3 § JÄSENYYS: Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, yhdistysjäseniä tai kunniajäseniä. Liittoon voivat kuulua varsinaisina jäseninä yksityisessä omistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset, joilla on autokoululupa ja jotka toimivat valtion, kunnan tai kuntayhtymän kokonaan tai osittain omistaman koulutusorganisaation ulkopuolella ja siitä riippumattomana.