Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista yksityiskohtaisemmat tiedot Suomen Autokoululiiton jäsenkouluille extranetissä.

Katso LVM:n ajokorttikohtaiset muutosesitykset

Ajokorttikohtaiset muutosesitykset havainnollistettuna

Autokoululiitto: Kuljettajakoulutusta koskevassa lakiesityksessä useita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään kuljettajakoulutusta koskevan lakiesityksen. Merkittävin muutos koskee kuljettajakoulutuksen vaiheittaisuuden poistamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Kuljettajakoulutuksen uudistaminen lakiluonnosvaiheeseen

Kanta-Hämeen autokoulujen terveiset päättäjille: lakiuudistusten perustuttava tutkittuun tietoon

”Päättäjille on luotu alasta vain yksi mielikuva: ajokortti on Suomessa kallis. Todellisuudessa hyvin harva yritys myy palveluitaan niin alhaisella tuntipalkalla kuin autokoulut.”

Mitä vaikutuksia oli 2013 kuljettajaopetusuudistuksella?

Kaksivaiheinen B-kuljettajaopetus muuttui kolmivaiheiseksi sisältäen perus-, harjoittelu- ja syventävän vaiheen 19.1.2013. Opetustuntien määrä kasvoi hieman ja opetussisällöissä pyrittiin painottamaan uusien kuljettajien erityisriskejä. Opetusmenetelmissä korostettiin opiskelijoiden omaa aktiivisuutta ja itseopiskelu kirjattiin selkeämmin opetussuunnitelmaan. Opetuslupaopetus muuttui yhteisopetukseksi lisäämällä pakollinen valmennusjakso autokoulussa, mutta yhteisopetusmalli poistettiin 31.12.2013.

Suomalaisesta ajokorttikoulutuksesta voidaan olla ylpeitä

Suomen itsenäisyyden 100 vuotta on merkittävä juhlavuosi. Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Suomen Autokoululiiton arvojen keskellä olevassa opetuskolmiossa on sama teema. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä ja luoda suuntaa tulevaisuuteen. Suomi syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn seurauksena. Suomalaisten nuorten hyvä liikenneturvallisuus on pitkäjänteisen työn tulos.

Tiedote henkilönimityksistä

Autokoululiitto ja Opetustarvike on 1.4.2017 nimittänyt Rami Lammisen koulutuspäälliköksi, Harri Keski-Rekilän kehityspäälliköksi ja Kristiina Anuntin viestintäpäälliköksi.

Autokoululiitto: Ajokortin jatkovaihe mullistui

Autokoululiiton jäsenkouluissa alkoi joulukuussa poikkeuksellisen uudistusmielinen kokeilu, jossa autokoulujen oppilaat voivat suorittaa kuljettajantutkinnon jo tunnetuksikin tulleella 10+10 mallilla. Nyt moni kokeiluun osallistuva oppilas on jo ennättänyt läpäistä kuljettajantutkinnon ja autokoulut raportoivat tuloksia.

KUTSU: tule mukaan maksuttomaan Turvassa Tiellä -koulutukseen!

Autokoululiitto jyrähtää viranomaiselle: Trafi lähettänyt tuhansia uhkauskirjeitä ajokortin suorittaneille – Osa aiheettomia.

Liikenteen valvova viranomainen Trafi on lähettänyt 8000:lle ajokortin suorittaneelle henkilölle muistutuskirjeen, jossa kerrotaan asiakkaan unohtaneen toimittaa harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistus viranomaiselle. Kirjeessä uhataan, että mikäli asiakas ajaa autoa, poliisi määrää hänet ajokieltoon. Trafin lähettämä muistutuskirje aiheesta on Autokoululiiton mielestä erittäin hyvä ajatus, mutta nyt se on aiheuttanut tarpeetonta hämmennystä joidenkin oppilaiden kohdalla, sillä osa on saanut kirjeen aiheettomasti.