Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§


1. Rekisterinpitäjä

 

Suomen Autokoululiitto ry, Opetustarvike Oy

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Puh. (09) 4542 300 

 

2. Rekisterin nimi

 

Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n sähköiset palvelut

 

  • www.autokoululiitto.fi
  • www.opetustarvike.fi
  • www.eautokoulu.fi
  • www.opetuslupa.info
  • www.edlooper.com
  • www.drv.fi
  • www.ecodriving.com

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakashallintaan, tutkimustoimintaan, Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Tunnistetiedot omalle tilille, käyttäjätunnus

Ajokortti- ja ajoneuvotietoja

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

 

Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, työnantajan ilmoittamana, että rekisteripitäjän oman toiminnan kautta. Oppilas- ja opetustietoja tallennetaan myös asiakasyritysten (rekisteripitäjä) välityksellä.

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen

 

Tunnistamisjärjestelmän luomiseksi henkilö rekisteröidään/rekisteröityy palvelunkäyttäjäksi ja tallentaa omat tiedot järjestelmään. Tietojen laajuus riippuu käytettävästä palvelusta.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Avoimia tietoja ovat esim. autokouluhakupalveluissa olevat autokoulujen yhteystiedot.

 

7. Rekisterin suojaaminen

 

Manuaalinen aineisto

 

Rekisteri koostetaan Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n asiakastietojärjestelmistä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään hyvän tietoturvapolitiikan mukaisesti.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

 

Rekisteri on Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n henkilökuntaan kuuluvien käytössä, keiden tehtävänkuvaan kuuluu rekisterin tarkoituksen mukaiset tehtävät. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n palveluksesta pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

8. Rekisteröidyn informointi

 

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n toimesta. 

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Autokoululiitto ry:n ja Opetustarvike Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen Autokoululiitto ry, Opetustarvike Oy, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki.

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja henkilötunnus.

 

10. Tiedon korjaaminen tai poistaminen

 

Käyttäjän tietoja on mahdollista täydentää, korjata tai poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

11. Kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.