TAVALLISET HENKILÖAUTON B1-19 TUNNIT

Klikkaa sitä tuntia, jolle olet osallistumassa. Järjestelmä pyytää sinua syöttämään autokoulusi nimen ja omat tietosi ennen kirjautumista. Tule tunnille siis aina hyvissä ajoin. Olethan ilmoittautunut ja testannut laitteesi ennen ensimmäistä osallistumiskertaa? Jos et, tee se ensin täällä.

B1-tunti on aloitustunti. Tule B1 tunnille vain, mikäli et ole käynyt sitä omassa autokoulussasi. Muut tunnit (B2-B19) voit kaydä haluamassasi järjestyksessä.

Joulukuu 2017

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
VKO 49

4.12 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

5.12 B2-3 (17.30-19.00) 

Kristiina

 

7.12 B4-5 (17.30-19.00) 

Christa

 
VKO 50

11.12 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

12.12 B6-7 (17.30-19.00) 

Henkka

 

14.12 B8-9 (17.30-19.00) 

Niko

 
VKO 51

18.12 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

19.12 B10-11 (17.30-19.00) 

Olli

 

21.12 B12-13 (17.30-19.00) 

Henkka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tammikuu 2018

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
VKO 1          
VKO 2

8.1 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

9.1 B14-15 (17.30-19.00)

-

 

11.1 B8-9 (17.30-19.00) 

Niko

 
VKO 3

15.1 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

16.1 B16-17 (17.30-19.00)

-

     
VKO 4

22.1 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

23.1 B18-19 (17.30-19.00)

-

 

25.1 B2-3 (17.30-19.00) 

Niko

 
VKO 5

29.1 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

30.1 B8-9 (17.30-19.00)

-

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helmikuu 2018

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
VKO 5      

1.2 B4-5 (17.30-19.00)

-

 
VKO 6

5.2 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

 

7.2 B6-7 (17.30-19.00)

-

8.2 B10-11 (17.30-19.00) 

Niko

 
VKO 7

12.2 B1 (15.00-15.45)

Kristiina

 

14.2 B8-9 (17.30-19.00)

-

15.2 B12-13 (17.30-19.00) 

Hanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TUNTIEN SISÄLLÖT

B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen • Tavoitteena vastuullinen kuljettaja • Opetuksen rakenne ja eteneminen • Oppisisällöt ja oppimismuodot perusvaiheessa • Opettajan ja oppilaan tehtävät ja roolit Opastus: Omat tavoitteet ja itsearviointi

B2 Auto ja sen käsittely • Auton hallintalaitteet • Ajoon valmistautuminen • Auton peruskäsittely

B3 Auton käyttäytyminen ja varusteet • Auton liikemekaniikka (Fysiikan lait) • Auton turvallisuus Auton käsittelyyn liittyviä riskejä Opastus: Käsittelytaitojen itsearviointi

B4 Vastuullisen kuljettajan perustaidot • Havainnointi ja arviointi • Nopeudensäätely ja tilannenopeus • Merkinannot • Ajolinjat • Ajovuorot • Etäisyys muihin • Liikenteenohjauksen noudattaminen • Matkan suunnittelu ja itsenäinen toteuttaminen • Oman toiminnan arviointi Opastus: Liikennetaitojen itsearviointi

B5 Liikenteen vuorovaikutus • Ennakointi ja ennakoitavuus • Vuorovaikutustaidot • Liikenteen erityisryhmät ja niiden käyttäytyminen Muihin tienkäyttäjiin liittyviä riskejä

B6 Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus • Liikenneympäristöt • Liikennesäännöt • Tiemerkinnät • Liikennemerkit • Liikennevalot • Liikenteen ohjaaja Liikenneympäristöön liittyviä riskejä

B7 Ajaminen taajamaliikenteessä • Liikenteeseen liittyminen • Liikenteessä ajaminen • Liikenteestä poistuminen Taajamassa ajoon liittyviä riskejä

B8 Risteysajo - Ajolinjat • Risteystä lähestyttäessä • Ajolinjat perussäännön mukaan • Ajolinjaa ohjaavat merkit • Ajolinjat erityistapauksissa Ajolinjoihin liittyviä riskejä

B9 Risteysajo - Ajovuorot • Ajovuorot perussäännön mukaan • Ajovuoroa ohjaavat merkit • Ajovuoroa ohjaavat liikennevalot • Ajovuoro erityistapauksissa • Rautatien tasoristeys Ajovuoroihin liittyviä riskejä

B10 Ajaminen maantieliikenteessä • Liittyminen päätien liikenteeseen • Päätiellä ajaminen • Päätieltä poistuminen • Ajaminen moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä Maantieajoon liittyviä riskejä

B11 Ohittaminen • Säännöt ja vastuu • Ohituksen tarpeellisuus • Ohitusmatka • Ohituskiellot • Toiminta ohitettavana • Toiminta ohittajana Ohituksiin liittyviä riskejä

B12 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: sateella ja pimeässä • Ajaminen sateella ja sumussa • Ajaminen pimeässä • Ajonopeuden merkitys vaikeissa olosuhteissa • Oman toiminnan arviointi Sateella ja pimeällä ajamiseen liittyviä riskejä

B13 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: liukkaalla • Pitävyys ja liukkauden tunnistaminen • Varustautuminen • Turvallinen ajaminen ja hallintalaitteiden käyttö • Oikean tilannenopeuden valinta • Oman toiminnan arviointi Liukkaalla ajamiseen liittyviä riskejä

B14 Matkan suunnittelu • Älyliikenne • Auton kunto ja kuormaus • Ajoreitin suunnittelu • Ajaminen navigaattorin avulla • Opasteiden mukaan ajaminen Matkapäätöksiin liittyviä riskejä Opastus: Matka-ajotaitojen itsearviointi

B15 Ennakointi – vaaratilanne – onnettomuus • Ennakointi, riskien tunnistaminen ja välttäminen • Toiminta hätätilanteessa • Onnettomuuden seurausten lieventäminen • Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

B16 Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus • Yhteiskunta ja sosiaalinen ympäristö • Liikennejärjestelmä, lainsäädäntö ja liikennevalvonta • Kuljettajan ekologinen vastuu Sosiaaliseen ympäristöön liittyviä riskejä

B17 Ajotehtävä ja oman tilan hallinta • Nuorten kuljettajien erityisriskit • Ajoseuran vaikutus ja sen hallinta • Oman tunnetilan vaikutusten hallinta • Ajamiseen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motiivit • Ajamisen merkitys itselle ja sen muuttuminen iän myötä Henkilökohtaisia riskejä Opastus: Oman tilan arviointi

B18 Ajokunto ja sen hallinta • Päihteiden vaikutus • Lääkeaineet ja väsymys • Ajokunnon tarkkailu Kuljettajan ajokuntoon liittyviä riskejä

B19 Auto ja oman tilan hallinta • Auton tyyppi ja valinta • Autosta huolehtiminen • Ajamisen häiriötekijät • Turvavarusteet ja niiden käyttö Autoon ja kuljettajaan liittyviä riskejä

 


 

HUOM!

Voit käydä tunnit haluamassasi järjestyksessä.

Aloitustunti (B1) joka maanantai klo 15.00. Tule aloitustunnille vain mikäli et käy sitä omassa autokoulussasi.

Jos pohjalla on M- tai AM -luokan ajo-oikeus, ei tarvitse osallistua B8 ja B9 oppitunneille.

Jos pohjalla on A-luokan ajo-oikeus, ei tarvitse osallistua oppitunneille B4–B9. Tästä riippumatta on suositeltavaa osallistua kaikille oppitunneille.

 


LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET:

Kristiina Anunti, kristiina.anunti@autokoululiitto.fi / 0408488055