LUKUJÄRJESTYS 10+10 B-KURSSI

Klikkaa sitä tuntia, jolle olet osallistumassa. Järjestelmä pyytää sinua syöttämään autokoulusi nimen ja omat tietosi ennen kirjautumista. Tule tunnille siis aina hyvissä ajoin. Olethan ilmoittautunut ja testannut laitteesi ennen ensimmäistä osallistumiskertaa? Jos et, tee se ensin täällä.

10+10 kurssi sisältää 10 teoriatuntia (B1-B10). Suosittelemme käymään ensiksi tunnit B1 ja B2. Muut tunnit voit käydä haluamassasi järjestyksessä.

Tammikuu 2018 (10+10)

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
VKO 1          
VKO 2

8.1 B1-2 (15.00-16.30)

Kristiina

 

10.1 B3-4 (17.30-19.00)

-

11.1 B5-6 (17.30-19.00)

-

 
VKO 3

15.1 B1-2 (15.00-16.30)

Kristiina

 

17.1 B7-8 (17.30-19.00)

-

18.1 B9-10 (17.30-19.00)

-

 
VKO 4

22.1 B1-2 (15.00-16.30)

Kristiina

 

24.1 B3-4 (17.30-19.00)

-

   
VKO 5

29.1 B1-2 (15.00-16.30)

Kristiina

30.1 B5-6 (17.30-19.00)

-

31.1 B7-8 (17.30-19.00) 

Hanne

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helmikuu 2018 (10+10)

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
VKO 6

5.2 B1-2 (15.00-16.30)

Kristiina

6.2 B9-10 (17.30-19.00)

-

     
VKO 7  

13.2 B3-4 (17.30-19.00)

-

14.2 B5-6 (17.30-19.00)

-

   
VKO 8          

 

 

 

 

 

 

 


 

TUNTIEN SISÄLLÖT:

 

B1 Kuljettajaopetus ja oppimisympäristö •  Tavoitteena vastuullinen kuljettaja •  Opetuksen rakenne •  Opetussopimukset, ajokorttilupa, lukujärjestykset, oppimismenetelmät ja materiaalit •  Sähköiseen oppimis- ja toimintaympäristöön tutustuminen. •  eAutokoulu tai vastaava •  Sähköiset oppikirjat •  Teoriakoeharjoittelu (ajokaista.com) •  Tärkeimmät verkkosivut (Ajovarma/Trafi/Sakl)

 

B2 Kuljettajaopetuksen eteneminen ja tavoitteet •  Opettajan rooli / oppijan rooli •  Tavoitteellinen oppiminen ja itsearviointi •  Luodaan käsitys autokoulun etenemisestä ja aikatauluista •  Tutkinnot ja menestymisen edellytykset •  Ajotunnit ja niihin valmistautuminen, ajoon lähtö •  Auton peruskäsittely

 

B3 Vastuullisen kuljettajan perustaidot ja liikenteen vuorovaikutus • Havainnointi ja arviointi • Nopeudensäätely ja tilannenopeus • Merkinannot • Ajolinjat • Ajovuorot • Etäisyys muihin • Liikenteenohjauksen noudattaminen • Matkan suunnittelu ja itsenäinen toteuttaminen • Oman toiminnan arviointi • Ajoneuvon ja kuljettajan kunto, Opastus: Liikennetaitojen itsearviointi • Ennakointi ja ennakoitavuus • Vuorovaikutustaidot • Liikenteen erityisryhmät ja niiden käyttäytyminen, Muihin tienkäyttäjiin liittyviä riskejä

 

B4 Liikenneympäristö, liikenteenohjaus ja ajaminen taajamaliikenteessä • Liikenneympäristöt • Liikennesäännöt • Tiemerkinnät • Liikennemerkit • Liikennevalot • Liikenteen ohjaaja, Liikenneympäristöön liittyviä riskejä • Liikenteeseen liittyminen • Liikenteessä ajaminen • Liikenteestä poistuminen, Taajamassa ajoon liittyviä riskejä

 

B5 Risteysajo - Ajolinjat • Risteystä lähestyttäessä • Ajolinjat perussäännön mukaan • Ajolinjaa ohjaavat merkit • Ajolinjat erityistapauksissa, Ajolinjoihin liittyviä riskejä

 

B6 Risteysajo - Ajovuorot • Ajovuorot perussäännön mukaan • Ajovuoroa ohjaavat merkit • Ajovuoroa ohjaavat liikennevalot • Ajovuoro erityistapauksissa • Rautatien tasoristeys, Ajovuoroihin liittyviä riskejä

 

B7 Ajaminen maantieliikenteessä ja ohittaminen • Liittyminen päätien liikenteeseen • Päätiellä ajaminen • Päätieltä poistuminen • Ajaminen moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä, Maantieajoon liittyviä riskejä • Säännöt ja vastuu • Ohituksen tarpeellisuus • Ohitusmatka • Ohituskiellot • Toiminta ohitettavana • Toiminta ohittajana, Ohituksiin liittyviä riskejä

 

B8 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa (Sateella, pimeässä ja liukkaalla) • Ajaminen sateella ja sumussa • Ajaminen pimeässä • Ajonopeuden merkitys vaikeissa olosuhteissa • Oman toiminnan arviointi, Sateella ja pimeällä ajamiseen liittyviä riskejä • Pitävyys ja liukkauden tunnistaminen • Varustautuminen • Turvallinen ajaminen ja hallintalaitteiden käyttö • Oikean tilannenopeuden valinta • Oman toiminnan arviointi, Liukkaalla ajamiseen liittyviä riskejä

 

B9 SPR – Toiminta onnettomuuspaikalla • Estä lisäonnettomuudet • Pelasta välittömästä hengenvaarasta • Hälytä apua paikalle

 

B10 Oman tilan ja ajokunnon hallinta • Nuorten kuljettajien erityisriskit • Ajoseuran vaikutus ja sen hallinta • Oman tunnetilan vaikutusten hallinta • Ajamiseen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motiivit • Ajamisen merkitys itselle ja sen muuttuminen iän myötä, Henkilökohtaisia riskejä, Opastus: Oman tilan arviointi • Päihteiden vaikutus • Lääkeaineet ja väsymys • Ajokunnon tarkkailu

 

HUOM! B-KURSSIT:

Voit käydä tunnit haluamassasi järjestyksessä.

Aloitustunti (B1) maanantaisin klo 15.00. Tule aloitustunnille vain mikäli et käy sitä omassa autokoulussasi. 

 


LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET:

Kristiina Anunti, kristiina.anunti@autokoululiitto.fi / 0408488055