Autokoululiitto kehittää jatkuvasti liikenneopettajien ammattitaitoa järjestämällä erilaisia koulutuksia. Autokoululiitto lähettää jäsenistölleen noin kahden kuukauden välein koulutustiedotteen, jossa informoidaan tarkemmin tulevien koulutusten aikatauluista, hinnoista ja ilmoittaumisohjeista. Koulutustiedotteet löytyvät myös extranetistä.

 

Suomen Autokoululiitto tarjoaa koulutusta jäsenkoulujen liikenneopettajille yksin ja yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Koulutusten tavoitteena on tukea liikenneopettajien ja yrittäjien  ammatillisia ja pedagogisia valmiuksia.

Valitsemalla kouluttajaksi Autokoululiiton tiedät, että kouluttajana on aina ammattilainen tai kyseisen erityisalan asiantuntija. 

Järjestämme jäsenkoulujen yrityksille räätälöityjä koulutuksia. Autokoululiitolla on laadukkaita koulutuksia ympäri Suomea. 

Ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutukset pyörivät koulutuskeskuksessamme. Voit valita tarjonnastamme avoimilta kursseilta itsellesi tai yrityksellesi sopivat koulutusohjelmat, sekä kurssipäivät tai sitten neuvotella suoraan Rami Lammisen kanssa yrityksellenne räätälöitävästä koulutusohjelmasta.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ellei henkilön ajo-oikeus ole voimassa lyhyenpää aikaa. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen. Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. 

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

TRAFI hyväksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat ja koulutuskeskukset. TRAFI pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä. Koulutuskeskukseksi hyväksytty tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivän käymisestä.

Autokoululiitto on liikenneturvallisuusviraston Trafin hyväksymä koulutuskeskus ja käytämme koulutukseen vain ja ainoastaan liikenneturvallisuusviraston hyväksymiä koulutusohjelmia. Avointen koulutuspäivien koulutusohjelmat tällä hetkellä ovat:

Työhyvinvointikoulutus TYKY (Opettajana huomennakin)

Lisätä tietoa opettajan hyvän fyysisen kunnon vaikutuksista elämänlaatuun, hyvinvointiin ja työkykyyn.
Osaava liikenneopettaja nyt ja tulevaisuudessa. (Pedagoginen asiantuntijuus).
Perehdyttää ruokavalion terveysvaikutuksiin sekä aktivoida omaehtoiseen elintapojen vaalimiseen.
Antaa keinoja hallita liikenneopettajan työtä ja sen vaatimuksia perehdyttämällä mm. unirytmin sekä stressin vaikutuksista elimistölle.
Todeta oman kunnon merkitys kuntotestin avulla. (UKK-testi).

Ensiapukoulutus (Hätäensiapu)

Hätäensiapukurssin (8h) suorittanut osaa auttaa henkeä uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa.
Hätäensiaputodistus on voimassa kolme vuotta.
Kurssilla voit päivittää voimassa olevan EA1 tai EA2 kortin kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhden kerran.
Ammattikuljettajalla on mahdollisuus hankkia yksi ammattipätevyyspäivä.
SPR:n kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Tieturva1

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tiellä työskentelyn turvallisuuteen liittyvää osaamista, Lisäksi opetellaan tunnistamaan työhön liittyviä vaaroja ja niiden hallintakeinoja.
Työntekijä oppii tuntemaan velvoittavat työturvallisuussäännöstöt.
Mahdollisuus Tieturva-1 kortin suorittamiseen.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskeskus hallinnoi Työturvallisuuskortti-järjestelmää.
Työturvallisuuskortti-koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.
Uudistuksen ansiosta Työturvallisuuskortti-koulutuksessa opitaan entistä paremmin havainnoimaan ja tunnistamaan vaaroja ja kuormitustekijöitä työpaikalla.
Uudistunut Työturvallisuuskortti-koulutus voidaan entistä paremmin kytkeä osaksi työpaikkojen henkilöstökoulutusta.
Mahdollisuus työturvallisuuskortin suorittamiseen.

REAK Ennakoivan ajon koulutus

Välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan.
Kyky toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla.
Parantaa valmiuksia toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.
REAK®-kursseilla on aina Liikenneturvan koulutuksen saanut kouluttajat.

 

Linkit:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007 

Usein kysyttyä, tieliikenne ammattiliikenne, mihin ammattipätevyyttä tarvitaan

 

 

Netissä opettamisen alkeet -virtuaalikurssi

Kurssi on kestoltaan 3h ja se järjestetään virtuaalisesti. Hinta on SAKL-jäsenille 25e + alv, ja muille kuin jäsenille 30e + alv. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen jossa on mikrofoni ja kamera, hyvän internet-yhteyden ja Chrome-selaimen.  Lisätiedot, aikataulut ja ilmoittautumiset: kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.  

 

10+10+EDlooper -kokeilulupakoulutus 

Koulutukset ovat kestoltaan noin 2h koulutuksia, ja ne järjestetään webinaareina. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset: harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi, puh. 0504482935

 

eAutokoulu: Opettajan ja oppilaan ympäristö

Koulutukset ovat kestoltaan noin 2h koulutuksia, ja ne järjestetään webinaareina. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.