KOULUTTAJAKOULUTUS Suomen Punaisen Risti "Auttaminen liikenneonnettomuudessa" kouluttajakoulutus liikenneopettajille

Mitä saan pätevöidyttyäni SPR:n LEK-kouluttajaksi?

Hyväksytysti koulutuksen suorittaneelle myönnetään SPR:n LEK-kouluttajaoikeus.

Virallisen kouluttajatodistuksen saaneella on oikeus kouluttaa seuraavat 3 vuotta kahden/kolmen oppitunnin mittaista "Auttaminen liikenneonnettomuudessa"- osiota (SAKL:in opetussuunnitelmassa huomioitu B15, B23 ja B24) osana autokoulun kuljettajakoulutusta. Auttaminen liikenneonnettomuudessa osion sisältö perustuu Punaisen Ristin julkaisemiin ensiapuohjeisiin. SPR:n kouluttajaoikeuden saanut liikenneopettaja saa valtuudet antaa mainitusta oppitunnista SPR:n tähän tarkoitukseen tuottaman virallisen ensiaputodistuksen.

Positiivista draivia ja edelläkävijän roolin kehittämään tulevaisuuden opettajuutta.

Kouluttajakoulutusten tiedustelut ja toteutuksista voi tiedustella Rami Lammiselta.

Yhteystiedot