Autokoululiitto kouluttaa ja kehittää jatkuvasti liikenneopettajien ammattitaitoa. Jäsenistölle säännöllisesti lähetettävässä koulutustiedotteessa informoidaan aikatauluista, hinnoista ja ilmoittaumisohjeista. Koulutustiedotteet löytyvät myös extranetistä.

Koulutusten yhteyshenkilö: Rami Lamminen, rami.lamminen@autokoululiitto.fi, GSM 040 774 0115 (ark. klo 8:00-16:00)

Mikäli koulutuksesta vastaa muu henkilö, yhteystiedot löytyvät ko. koulutuksen esittelytekstin lopusta.

_________________________________________________________________________________________________________________________

A-kouluttajakoulutusta

A-kouluttajakoulutusta järjestetään 9. – 10.6.2017. Paikkoja rajoitettu määrä. Sitovat ilmoittautumiset 12.05.2017 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset: www.motosurvival.fi/alastaro
Lisätiedot: juha.vaskunlahti@motosurvival.com

  

Lue lisää »


 

Turvassa Tiellä – kouluttajakoulutukset (AKK)


Suomen Autourheilun Kansallisen lajiliiton (AKK) Turvassa Tiellä liikenneturvallisuushanke on osa  autourheilun kansainvälisen kattojärjestön FIA:n Action for Road Safety hanketta. Autokoululiiton ja AKK:n yhteistyöllä liikenneopettajista koulutetaan Turvassa Tiellä -kouluttajia. Kouluttajilla on oikeus tehdä kouluvierailuja, joissa liikenne- ja asennekasvatusta viedään ajokortti-ikää lähestyville. Koulutus on tarkoitettu SAKL:in ja AKK:n jäsenille.

 


 

Ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutukset pyörivät koulutuskeskuksessamme. Voit valita tarjonnastamme avoimilta kursseilta itsellesi tai yrityksellesi sopivat koulutusohjelmat, sekä kurssipäivät tai sitten neuvotella suoraan Rami Lammisen kanssa yrityksellenne räätälöitävästä koulutusohjelmasta.

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ellei henkilön ajo-oikeus ole voimassa lyhyenpää aikaa. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen. Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. 

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

TRAFI hyväksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat ja koulutuskeskukset. TRAFI pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä. Koulutuskeskukseksi hyväksytty tekee ilmoituksen rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen koulutuspäivän käymisestä.

Autokoululiitto on liikenneturvallisuusviraston Trafin hyväksymä koulutuskeskus ja käytämme koulutukseen vain ja ainoastaan liikenneturvallisuusviraston hyväksymiä koulutusohjelmia. 

 


 

Työhyvinvointikoulutus TYKY (Opettajana huomennakin)

Tavoitteena lisätä tietoa opettajan hyvän fyysisen kunnon vaikutuksista elämänlaatuun, hyvinvointiin ja työkykyyn.
Osaava liikenneopettaja nyt ja tulevaisuudessa. (Pedagoginen asiantuntijuus).
Perehdytetään ruokavalion terveysvaikutuksiin sekä aktivoidaan omaehtoiseen elintapojen vaalimiseen.
Annetaan keinoja hallita liikenneopettajan työtä ja sen vaatimuksia perehdyttämällä mm. unirytmin sekä stressin vaikutuksista elimistölle. Todetaan oman kunnon merkitys kuntotestin avulla. (UKK-testi).

 


 

 

Ensiapukoulutus (Hätäensiapu)

Hätäensiapukurssin (8h) suorittanut osaa auttaa henkeä uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa.
Hätäensiaputodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssilla voit päivittää voimassa olevan EA1 tai EA2 kortin kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhden kerran. Ammattikuljettajalla on mahdollisuus hankkia yksi ammattipätevyyspäivä.
SPR:n kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 

SPR: Kouluttajakoulutukset

Suomen Punaisen Ristin Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajakoulutus liikenneopettajille. Virallisen kouluttajatodistuksen saaneella on oikeus kouluttaa seuraavat 3 vuotta kahden/kolmen oppitunnin mittaista "Auttaminen liikenneonnettomuudessa"- osiota (SAKL:in opetussuunnitelmassa huomioitu B15, B23 ja B24) osana autokoulun kuljettajakoulutusta. Auttaminen liikenneonnettomuudessa osion sisältö perustuu Punaisen Ristin julkaisemiin ensiapuohjeisiin. SPR:n kouluttajaoikeuden saanut liikenneopettaja saa valtuudet antaa mainitusta oppitunnista SPR:n tähän tarkoitukseen tuottaman virallisen ensiaputodistuksen.

 


 

Tieturva1

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tiellä työskentelyn turvallisuuteen liittyvää osaamista, Lisäksi opetellaan tunnistamaan työhön liittyviä vaaroja ja niiden hallintakeinoja. Työntekijä oppii tuntemaan velvoittavat työturvallisuussäännöstöt.
Mahdollisuus Tieturva-1 kortin suorittamiseen.

 


 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskeskus hallinnoi Työturvallisuuskortti-järjestelmää. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Uudistuksen ansiosta Työturvallisuuskortti-koulutuksessa opitaan entistä paremmin havainnoimaan ja tunnistamaan vaaroja ja kuormitustekijöitä työpaikalla.
Uudistunut Työturvallisuuskortti-koulutus voidaan entistä paremmin kytkeä osaksi työpaikkojen henkilöstökoulutusta.
Mahdollisuus työturvallisuuskortin suorittamiseen.

 


 

REAK Ennakoivan ajon koulutus

Opitaan välttämään vaaratilanteisiin joutumista. Ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Opitaan toimimista kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla. Parannetaan valmiuksia toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet. REAK®-kursseilla on aina Liikenneturvan koulutuksen saanut kouluttajat.

 Netissä opettamisen alkeet -virtuaalikurssi

Kurssi on kestoltaan 3h ja se järjestetään virtuaalisesti. Hinta on SAKL-jäsenille 25e + alv, ja muille kuin jäsenille 30e + alv. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen jossa on mikrofoni ja kamera, hyvän internet-yhteyden ja Chrome-selaimen.  Lisätiedot, aikataulut ja ilmoittautumiset: kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.  

 


 

 

10+10+EDlooper -kokeilulupakoulutus 

Koulutukset ovat kestoltaan noin 2h koulutuksia, ja ne järjestetään webinaareina. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset: harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi, puh. 0504482935

 


 

eAutokoulu: Opettajan ja oppilaan ympäristö - esittelywebinaari

Webinaari, kesto 1h. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.

 


 

DRIVE-Ajosimulaattori: - esittelywebinaari

Webinaari, kesto 1h. Aikataulut, lisätiedot ja ilmoittautumiset: kristiina.anunti@autokoululiitto.fi, puh. 0408488055.

 


 

Linkit:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007 

Usein kysyttyä, tieliikenne ammattiliikenne, mihin ammattipätevyyttä tarvitaan