Ohjeet ajokortin hankintaan

 

Moottoriajoneuvon kuljettajan vastuulliseen tehtävään siirtyminen on merkittävä asia. Opettajan ammattitaidolla on tässä tärkeä rooli. Autokoulut tarjoavat asiantuntevaa opetusta sekä tekevät tarvittavat paperityöt ajokortin saamiseksi. Opetus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta sekä itseopiskelusta. Ajokortin saamiseksi opiskellaan tarvittavat tiedot ja taidot ja lopuksi suoritetaan kuljettajantutkinto. Kun lähestyt ajokortti-ikää, ota yhteys palvelevaan autokouluun. Autokouluja löytyy kattavasti joka puolelta Suomea. Valtaosasta autokouluja löytyy ajokorttiopetusta mopon, moottoripyörän sekä henkilöauton ajokorttiluokkiin. Useista autokouluista löytyy koulutusta myös muihin ajokorttiluokkiin. 

 

Ajokorttilupa

Sekä ensimmäisen ajokortin, että ajokorttiluokan korottamista varten tulee hakea ajokorttilupaa. Trafin verkkosivuilta saat ajantasaiset ohjeet ajokorttiluvan hakemiseksi ja asiointi tapahtuu Ajovarman palvelupisteissä, joihin tulee varata aika etukäteen. Autokoulusi auttaa ajokorttilupahakemuksen täyttämisessä ja ajovarman kanssa asioinnissa.

 


 

Ajokortti - Mopo- ja mopoauto (AM120 ja AM121)

Mopokorttikoulutuksen voit aloittaa menemällä autokouluun aikaisintaan 6kk ennen 15-vuotissyntymäpäivää. Mopo- ja mopoautokoulutukseen kuuluu 6h teoriaopetusta (á 45 min) ja 3h ajo-opetusta (á 50 min). Mopon kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoe ja käsittelykoe. Mopoauton kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoe ja ajokoe liikenteessä.

Jos AM-luokan ajo-oikeuden haltija suorittaa toista AM-luokkaan sisältyvää ajooikeutta, vähennetään vaadittavasta teoriaopetuksesta kaksi tuntia ja ajo-opetuksesta yksi tunti. Tällöin vähimmäisopetusmäärä on siis 4 h teoriaopetusta ja 2 h ajo-opetusta.

Lisätietoa:

 


 

Ajokortti - Moottoripyörä (A1, A2 ja A)

Moottoripyöräkoulutukseen kuuluu 12h teoriaopetusta ja 9h ajo-opetusta. A1-ajokortin ikävaatimus on 16 vuotta ja  A2-ajokortin 18-vuotta. Isoimman ajokorttiluokan A ikävaatimus on 24 vuotta tai 20 vuotta mikäli sinulla on jo A2-ajokortti. Autokoulun saat aloittaa 6kk ennen ikävaatimusten täyttymistä.

Poikkeukset aikaisemman ajo-oikeuden perusteella:

  • Korotus AM-luokasta A-luokkaan: 10h teoriaopetusta ja 8h ajo-opetusta
  • Korotus B-luokasta A-luokkaan: 6h teoriaopetusta ja 6h ajo-opetusta

 

Moottoripyöräkortin suorittaminen harjoitusluvalla

Moottoripyöräkortin suorittamiseen harjoitusluvalla autokoulussa tulee vähintään 12h teoriaopetusta ja 4h ajo-opetusta. Mikäli sinulla on AM-luokan ajo-oikeus entuudestaan vähennetään vaadittavasta teoriaopetuksesta kaksi tuntia ja ajo-opetuksesta yksi tunti. Ennen harjoitusluvan myöntämistä sinun tulee suorittaa teoria- ja käsittelykoe. Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi ja ajokokeeseen voit osallistua, kun harjoituslupasi on ollut voimassa vähintään yhden kuukauden. Harjoituslupa tulee olla voimassa mennessäsi tutkintoon.

Lisätietoa:

 

Moottoripyörän ajokorttiluokan korottaminen (A1>A2 ja A2>A)

Moottoripyöräluokan korotukset A2- ja A-luokkaan voit suorittaa kahdella tavalla: kuljettajatutkinnolla tai ajo-opetuksena autokoulussa tai opetusluvalla.

Ikävaatimuksen lisäksi vaatimuksena on 2 vuoden ajokokemus moottoripyöräilystä ja kuljettajaopetuksen suorittaminen. Kuljettajaopetuksessa suoritetaan sekä A2, että A-luokkaan 2h teoriaopetusta ja 5h ajo-opetusta.

Saat kuljettajaopetuksesta opetustodistuksen, joka tulee toimittaa Ajovarman palvelupisteeseen ajokorttilupahakemuksen liitteeksi.

Lisätietoja:

 


 

Ajokortti - Henkilöauto (B)

Autokoulun aloittaminen
Autokoulun voi aloittaa heti 17 vuotta täytettyään. Tällöin perusvaihe kestää vähintään 12 kuukautta. Autokoululiiton jäsenkouluja on kattavasti koko maassa. Oman paikkakunnan autokouluihin voi tutustua mm. tämän sivuston autokouluhaun kautta tai käymällä autokouluissa paikan päällä ja valita sitten itsellensä sopivimman autokoulun.

Uudet kurssit alkavat useissa autokouluissa lähes viikoittain. Kurssille on hyvä ilmoittautua etukäteen esimerkiksi puhelimitse, usein se on mahdollista myös autokoulujen omien kotisivujen välityksellä internetissä. 

Teoriaopetus
Autokoulun teoriaopiskelu on monipuolista opiskelua: tunnit sisältävät mm. ryhmätehtäviä ja -keskusteluja. Opetuksessa hyödynnetään perinteisten välineiden lisäksi myös sähköisiä verkkoympäristöjä, kuten eAutokoulua. Osassa autokouluista järjestetään teoriatunnit myös internetin välityksellä virtuaalisesti. Teoriatunnit voi käydä myös Autokoululiiton Nettiteoria-palvelussa.

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua ja kotitehtäviä. Itseopiskelun määrä on noin 20 tuntia. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös e-autokoulun erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit.

Ajo-opetus
Ajo-opetus on yksilöllistä. Ammattitaitoinen opettaja räätälöi opetuksen kutakin oppijaa varten. Opiskelu alkaa käsittelyharjoituksilla ja etenee sitten helpoista liikennetilanteista monimutkaisempiin sekä kohti itsenäistä ajamista. Ajotunneista yksi on pimeällä ajamisen tunti, joka suoritetaan ajoharjoitteluna talviaikaan tai ympärivuotisesti simulaattorilla. Yksi ajotunneista on liukkaalla ajamisen tunti, joka suoritetaan ajoharjoitteluradalla. 

 

B-luokan vähimmäisopetusmäärät:

B-opetuksen vähimmäisopetusmäärä sisältää 19h teoriaopetusta ja ajo-opetusta vähintään 17 tai18 tuntia. Vaihtoehtoinen ajo­opetusmäärä riippuu siitä, sisältyykö pimeällä ajamisen opetus vähimmäismäärään vai ei. 

Ajokokeen vastaanottaja voi sallia henkilölle, jolle on aiemmin annettu teoria- tai ajo­opetusta ajo-oikeuden saamiseksi, poikkeuksia opetuksen vähimmäismääristä. Myös ulkomailla saadusta opetuksesta voidaan hyväksyä suomalaista voimassaolevaa opetussuunnitelmaa vastaa­vat oppisisällöt.

Poikkeukset aikaisemman ajo-oikeuden perusteella:

  • Korotus A-luokasta  AB-luokkaan: 13 h teoriaopetusta ja 12 h ajo-opetusta (+ 1h pimeällä ajamisen opetus)
  • Korotus AM-luokasta B-luokkaan: 17 h teoriaopetusta ja 16 h ajo-opetusta (+ 1h pimeällä ajamisen opetus)

 

 


 

Kuljettajaopetuksen kolmivaiheisuus:

Perusvaiheen jälkeen on käytävä harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.

Harjoitteluvaiheeseen kannattaa mennä noin kuukauden päästä ajokortin saannista. Harjoitteluvaihe sisältää 1 tunnin teoriaopetusta, 2 tuntia ryhmäajo-opetusta ja 9 tuntia itseopiskelua. Itseopiskelun voi suorittaa tekemällä esimerkiksi eAutokoulun itseopiskelutehtäviä tai asentamalla autoonsa EDlooperin, joka on ajotavanseurantalaite jonka avulla kuljettajan ajotaito kehittyy turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi. 

Syventävä vaihe päättää kuljettajaopetuksen. Siihen saa osallistua aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua ajokortin saannista, edellyttäen että harjoitteluvaihe on suoritettuna. Syventävä vaihe on suoritettava 2 vuoden sisällä ajokortin saannista. Syventävässä vaiheessa on väh. 4 tuntia teoriaopetusta, 4 tuntia ajo-opetusta ja 1 tunti itseopiskelua. Itseopiskelun voi suorittaa tekemällä esimerkiksi eAutokoulun itseopiskelutehtäviä tai asentamalla autoonsa EDlooperin, joka on ajotavanseurantalaite jonka avulla kuljettajan ajotaito kehittyy turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi.

Lue lisää EDlooperista: www.edlooper.com