Ohjeet ajokortin hankintaan

 

Moottoriajoneuvon kuljettajan vastuulliseen tehtävään siirtyminen on merkittävä asia. Opettajan ammattitaidolla on tässä tärkeä rooli. Autokoulut tarjoavat asiantuntevaa opetusta sekä tekevät tarvittavat paperityöt ajokortin saamiseksi. Opetus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta sekä itseopiskelusta. Ajokortin saamiseksi opiskellaan tarvittavat tiedot ja taidot ja lopuksi suoritetaan kuljettajantutkinto. Kun lähestyt ajokortti-ikää, ota yhteys palvelevaan autokouluun. Autokouluja löytyy kattavasti joka puolelta Suomea. Valtaosasta autokouluja löytyy ajokorttiopetusta mopon, moottoripyörän sekä henkilöauton ajokorttiluokkiin. Useista autokouluista löytyy koulutusta myös muihin ajokorttiluokkiin. 

 

Ajokortti - Mopo- ja mopoauto (AM120 ja AM121)

Mopokorttikoulutuksen voit aloittaa menemällä autokouluun aikaisintaan 6kk ennen 15-vuotissyntymäpäivää. Mopo- ja mopoautokoulutukseen kuuluu 6h teoriaopetusta ja 3h ajo-opetusta. Mopon kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoe ja käsittelykoe. Mopoauton kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoe ja ajokoe liikenteessä.

 

Ajokortti - Moottoripyörä (A1, A2 ja A)

Moottoripyöräkoulutukseen kuuluu 12h teoriaopetusta ja 9h ajo-opetusta. Aikaisemmat ajokortit voivat vaikuttaa teoria- ja ajotuntien määrään, joten kerro aikaisemmista ajokorteistasi aina autokoulun henkilökunnalle. A1-ajokortin ikävaatimus on 16 vuotta ja  A2-ajokortin 18-vuotta. Isoimman ajokorttiluokan A ikävaatimus on 24 vuotta tai 20 vuotta mikäli sinulla on jo A2-ajokortti. Autokoulun saat aloittaa 6kk ennen ikävaatimusten täyttymistä. 

 

Ajokortti - Henkilöauto (B)

Autokoulun aloittaminen
Autokoulun voi aloittaa heti 17 vuotta täytettyään. Tällöin perusvaihe kestää vähintään 12 kuukautta. Autokoululiiton jäsenkouluja on kattavasti koko maassa. Oman paikkakunnan autokouluihin voi tutustua mm. tämän sivuston autokouluhaun kautta tai käymällä autokouluissa paikan päällä ja valita sitten itsellensä sopivimman autokoulun.

Uudet kurssit alkavat useissa autokouluissa lähes viikoittain. Kurssille on hyvä ilmoittautua etukäteen esimerkiksi puhelimitse, usein se on mahdollista myös autokoulujen omien kotisivujen välityksellä internetissä. 

Teoriaopetus
Autokoulun teoriaopiskelu on monipuolista opiskelua: tunnit sisältävät mm. ryhmätehtäviä ja -keskusteluja. Opetuksessa hyödynnetään perinteisten välineiden lisäksi myös sähköisiä verkkoympäristöjä, kuten eAutokoulua. Osassa autokouluista järjestetään teoriatunnit myös internetin välityksellä virtuaalisesti. Teoriatunnit voi käydä myös Autokoululiiton Nettiteoria-palvelussa.

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua ja kotitehtäviä. Itseopiskelun määrä on noin 20 tuntia. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös e-autokoulun erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit.

Ajo-opetus
Ajo-opetus on yksilöllistä. Ammattitaitoinen opettaja räätälöi opetuksen kutakin oppijaa varten. Opiskelu alkaa käsittelyharjoituksilla ja etenee sitten helpoista liikennetilanteista monimutkaisempiin sekä kohti itsenäistä ajamista. Ajotunneista yksi on pimeällä ajamisen tunti, joka suoritetaan ajoharjoitteluna talviaikaan tai ympärivuotisesti simulaattorilla. Yksi ajotunneista on liukkaalla ajamisen tunti, joka suoritetaan ajoharjoitteluradalla. 

 

Kuljettajaopetuksen kolmivaiheisuus:

Perusvaiheen jälkeen on käytävä harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.

Harjoitteluvaiheeseen kannattaa mennä noin kuukauden päästä ajokortin saannista. Harjoitteluvaihe sisältää 1 tunnin teoriaopetusta, 2 tuntia ryhmäajo-opetusta ja 9 tuntia itseopiskelua. Itseopiskelun voi suorittaa tekemällä esimerkiksi eAutokoulun itseopiskelutehtäviä tai asentamalla autoonsa EDlooperin, joka on ajotavanseurantalaite jonka avulla kuljettajan ajotaito kehittyy turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi. 

Syventävä vaihe päättää kuljettajaopetuksen. Siihen saa osallistua aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua ajokortin saannista, edellyttäen että harjoitteluvaihe on suoritettuna. Syventävä vaihe on suoritettava 2 vuoden sisällä ajokortin saannista. Syventävässä vaiheessa on väh. 4 tuntia teoriaopetusta, 4 tuntia ajo-opetusta ja 1 tunti itseopiskelua. Itseopiskelun voi suorittaa tekemällä esimerkiksi eAutokoulun itseopiskelutehtäviä tai asentamalla autoonsa EDlooperin, joka on ajotavanseurantalaite jonka avulla kuljettajan ajotaito kehittyy turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi.

Lue lisää EDlooperista: www.edlooper.com