Koulutus / Autokouluun

Moottoriajoneuvon kuljettajan vastuulliseen tehtävään siirtyminen on merkittävä asia. Opettajan ammattitaidolla on tässä tärkeä rooli. Autokoulut tarjoavat asiantuntevaa opetusta sekä tekevät tarvittavat paperityöt ajokortin saamiseksi. Opetus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta sekä itseopiskelusta. Ajokortin saamiseksi opiskellaan tarvittavat tiedot ja taidot ja lopuksi suoritetaan kuljettajantutkinto, joka sisältää teoria- ja ajokokeen.


Autokoulun aloittaminen

Autokoulun voi aloittaa heti 17 vuotta täytettyään. Tällöin perusvaihe kestää vähintään 12 kuukautta. Autokoululiiton jäsenkouluja on kattavasti koko maassa. Oman paikkakunnan autokouluihin voit tutustua mm. tämän sivuston autokouluhaun kautta tai käymällä autokouluissa paikan päällä ja valita sitten itsellesi sopivimman.

Uudet kurssit alkavat useissa autokouluissa lähes viikoittain. Kurssille on hyvä ilmoittautua etukäteen puhelimitse, monesti se on mahdollista myös autokoulujen omien kotisivujen välityksellä internetissä. 

Teoriaopetus

Autokoulun luokassa tapahtuva tietopuolinen opiskelu sisältää mm. ryhmätehtäviä ja -keskusteluja. Opetuksessa hyödynnetään perinteisten välineiden lisäksi myös multimediamateriaalia.

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua ja kotitehtäviä. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös e-autokoulun erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit. Itseopiskelun määrä on noin 20 oppituntia.

Ajo-opetus
Ajo-opetus on yksilöllistä. Ammattitaitoinen opettaja räätälöi opetuksen kutakin oppijaa varten. Opiskelu alkaa käsittelyharjoituksilla ja etenee sitten helpoista liikennetilanteista monimutkaisempiin sekä kohti itsenäistä ajamista. Itsearviointi on tärkeä työkalu oppimisessa.Kolmivaiheinen koulutus
Uusi kolmivaiheinen kuljettajaopetusmalli otettiin käyttöön 19.1.2013. Se lisäsi ajo-opetuksen määrää nykyisestä. Kolmivaiheinen kuljettajaopetus jaetaan seuraaviin vaiheisiin: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe vastaa nykyistä ensimmäistä vaihetta.

 

Perusvaihe

Opetuksen pääpaino on perusvaiheessa, jonka jälkeen seuraa kuljettajantutkinto. Perusvaiheeseen kuuluu vähintään 19 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 17 tuntia ajo-opetusta. Myönnetty ajo-oikeus oikeuttaa siirtymään harjoitteluvaiheeseen, jonka jälkeen suoritetaan kuljettajaopetuksen päättävä syventävä vaihe. Ensimmäisen ja viimeisen vaiheen väli on vähintään kolme kuukautta, mutta pitkäaikaisen ajokortin saa aikaisintaan vuoden kuluttua kuljettajantutkinnosta. 

Harjoitteluvaihe

Harjoitteluvaihe sisältää 1 tunnin teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta. Harjoitteluvaiheen opetuksen voi aloittaa heti, kun oppilaalle on myönnetty lyhytaikainen ajokortti.

Harjoittelu- ja syventävävaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen kortin saamisesta.

Syventävä vaihe

Syventävässä vaiheessa on väh. 4 tuntia teoria- ja ajo-opetusta.

 

 

Oppilas voi aloittaa autokoulun, kun hän on täyttänyt 17 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa vasta täytettyään 18 vuotta.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oma roolinsa vastuullisena kuljettajana.

 

 

Tervetuloa autokouluun!

Hae itsellesi sopivin autokoulu ja ilmoittaudu mukaan kurssille! Autokoulut tarjoavat kursseja uutta ajokorttia hankkiville, sekä täydentämiskursseja ajokortin jo omaaville.

Ajokortti-lehti

Suomen Autokoululiiton jäsenlehti Ajokortti käsittelee alan tuoreimpia uutisia ja ilmiöitä. Lue lehden uusin numero tästä!

eAutokoulu

eAutokoulu on markkinoiden kattavin, helppokäyttöisin, laadukkain ja edullisin autokoulujen opetus- ja oppimisjärjestelmä. eAutokoulu koostuu kahdesta osasta: opettajille suunnatusta Oppituntimateriaalista ja oppilaille tarkoitetusta Oppimisympäristöstä.